Profil

portret

Mgr. Kamila Valoušková

kurátorka-historička umění

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání:
1997–2003   Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění
1995–2000   Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, výtvarná výchova pro základní umělecké školy

Pozice:
historik umění – kurátor

Praxe:
2001 – dosud           Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí (historik umění – kurátor)

Sbírky ve správě:
- sbírka výtvarného umění
- sbírka uměleckoprůmyslových prací (sklo, porcelán, sklářská dokumentace)
- sbírka zámku Lešná u Valašského Meziříčí

- sbírky muzea v Kelči

Specializace:
- výtvarné umění regionu
- sklárny firmy S. Reich & Co. a firmy na ně navazující (zejména produkce krásenských skláren)
- tapiserie; historie a produkce Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí
- originální a reprodukční grafika 18.–19. století

Valašskomeziříčské výtvarné klenoty

Významná výtvarná a architektonická díla v kontextu vývoje výtvarného umění v českých zemích. Jaké památky nám zanechala v regionu gotika, renesance, baroko, secese či funkcionalismus? Čím se dané slohy vyznačují a co zajímavého z nich proniklo do našeho regionu? Přednášku s projekcí lze připravit i pouze pro jeden výtvarný styl (např. baroko na Valašsku, secese) a přizpůsobit věku (interaktivity pro děti) a zaměření posluchačů.

Sklářství na Valašsku

Čím je české sklo výjimečné, kdo a proč zakládal v českých zemích sklárny? Jaké jsou nejstarší a jaké nejslavnější sklárny na Valašsku? Jaká je jejich historie a co z ní přetrvalo do dnešních dnů? Přednáška s projekcí a praktickými ukázkami.

Světlo z krásenských skláren

Produkce a historie skláren S. Reich & Co ve Valašském Meziříčí - Krásně, které patřily k největším výrobcům osvětlovacího skla v Rakousko-Uhersku. Jak se vyvíjel design osvětlovacího skla od poloviny 19. do konce 20. století? Kdo dává světlům tvar a svítilo na nepotopitelném Titanicu světlo z Valašského Meziříčí? Přednáška s projekcí a komentovanou prohlídkou expozice Sklo a gobelíny.

Design lisovaného skla

Proměny tvarů nápojového a užitkového skla vyráběného technikou lisování ve Velkých Karlovicích a Valašském Meziříčí. Jak se lišily pivní půllitry z konce 19. století od těch současných? Čím obohacovala domácnosti jedna z největších skláren v českých zemích v průběhu jednoho století?

Dřevařská škola a umění na Valašsku

Odborná škola pro zpracování dřeva, založená ve Valašském Meziříčí v roce 1874 měla i značný vliv na výtvarné umění v regionu. Na co konkrétně a koho z žáků či pedagogů školy si dnes nejvíce ceníme? Připomenut bude nejen vliv školy na rozvoj moderní architektury (architekti E. Pelant, J. Místecký, B. Kupka, J. Hlaváč a další) ale i její přínos k nábytkovému designu, rozvoji památkové péče a výtvarné výchovy dětí.

Umělecké památky Valašského Meziříčí (exkurze)

Komentovaná procházka po sochařských a architektonických skvostech města. Zastavíme se jak u barokních soch dosud stojících, tak u staveb, které dodávají městu jeho malebnost, pestrost a vyjímečnost. Náplň, trasu i délku procházky je možné upravit.

Krásenský industriál (exkurze)

Architektonická procházka po technických památkách průmyslové části Valašského Meziříčí, která návštěvníky zavede k rožnovské Bečvě až do areálu někdejších skláren. Může být i technická architektura krásná nebo to je jen obal na stroje?

Komentované prohlídky sochařských památek v kostele sv. Trojice (v letních měsících) a probíhajících výstav.

Krajináři Valašska

Prohlédněte si obrazy známých valašských krajinářů ze sbírek Muzea regionu…

Světlo s vůní petroleje

Přijďte si prohlédnout lampy a svítidla ze sklárny S. Reich & Co, která byla…

Mezi sklem

Nenechte si ujít výstavu designu skla a svítidel, který vytvořili studenti a…

Krajináři Valašska

Výstava je věnována fenoménu krajinomalby, který se na Valašsku rozvinul…

Pour Félicitér

Historie obrázkových novoročních přání s francouzským nápisem Pour Félicitér.

Cihla, hlína, keramika

Hlína, jako stavební materiál, kultovní médium a umělecká látka provázejí…

To je hlína!

Řemeslné dopoledne k výstavě Cihla, hlína, keramika, v němž si děti zkusí…

GSVM 2018

Výstava ateliérového skla účastníků 3. ročníku Mezinárodního sklářského…

Z pozůstalosti Petra Hapky

Komorní výstava maleb a kreseb Josefa Hapky z daru dědiců po jeho synovi, hudebním…

Ať žije republika!

Výstava představující kulturu a život za doby první republiky v meziříčském a…

Po stopách zločinu

Kostýmovaná procházka městem inspirovaná prvorepublikovou trestnou činností ve…

Prvorepublikový receptář

Odpoledne 9. listopadu 2018 provoní zámek Kinských delikatesy, které nesměly chybět…

Kvetoucí ornamenty

Symbolika rostlin ukrytá v historických ornamentech vydaných 19. století jako…

Noc kostelů v zámku Lešná

V Lešné u Valašského Meziříčí bude na Noc kostelů otevřen místní svatostánek…

Nedělní adventní dílny

Čtyři adventní neděle, čtyři tvořivé dílny zaměřené na různé vánoční…

Vánoce na zámku

Zámecké komnaty ve třpytu ručně vyráběných skleněných baněk ze vsetínské…

Světci pomocníci

Známí světci a patroni řemeslníků na více než sto let starých barevných…

Den s pohádkou

Zpříjemněte si návštěvu zámku Lešná u Valašského Meziříčí krásným…

Letní dobrodružství v muzeu

Zpříjemněte si návštěvu objektů Muzea regionu Valašsko zábavnou pátračkou po…

Vánoce na zámku

Projděte si historické pokoje lešenského zámku ve třpytu skleněných baněk ze…

Jaroslav Koléšek: Technofauna

Už jen do neděle 24. dubna! Sochařská intervence do muzejního prostoru s tématem…

Sklářské kouzlení

Zrekonstruovaný zámek Kinských ve Valašském Meziříčí se po třech letech znovu…

Letní dobrodružství v muzeu

Zpestřete si návštěvu objektů Muzea regionu Valašsko pátrací hrou po pokladu s…

Krása světla z Krásna

Přijďte na přednášku historičky umění Kamily Valouškové o sklářské tradici…

Vánoce na zámku

Nechte se okouzlit krásou zámeckých komnat ve třpytu tisíců skleněných baněk ze…

Sklářské kouzlení

Přijďte si prohlédnout i vyzkoušet, jak se vyrábí sklo. Tradiční akce nabídne…

Za sklem

Originální sklo a design studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské…

Letní dobrodružství v muzeu

Vyrazte o prázdninách do Muzea regionu Valašsko. Návštěvu si můžete zpestřit…

Sklářské kouzlení

Nabitý program plný ukázek, tvůrčích aktivit a další zábavy pro všechny…

Popularizační články (výběr):

Valoušková, K. Ornamenty Františka Nožičky. Valašsko – vlastivědná revue 42/2019, s. 39–41.

Valoušková K., Méhešová O. 120 let tvorby gobelínů v českých zemích. Zvuk Zlínského kraje, podzim/zima 2018, s. 57-63.

Valoušková, K. Glass sympozium Valašské Meziříčí 2018. Sklář a keramik 7-8/2018, s. 183-184.

Valoušková, K. V ateliéru: Magda Veverková. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018.

Valoušková, K. Dílo malíře Josefa Hapky z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018, s. 37–39.

Valoušková, K. Architektonická procházka po krásenském industriálu. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 39–41.

Valoušková, K. – Španihel, S. Projekt Lesní sklárny na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 48-49.

Valoušková, K. V ateliéru: Ondřej Strnadel. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017.

Valoušková, K. Bohumír  Jaroněk – valašský impresionista. Valašsko – vlastivědná revue 37/2016, s. 42–44.

Valoušková, K. Ivan Jakeš. Sklář a keramik 5-6/2016, s. 136-137.

Valoušková, K. Malířka Jaroslava Hýžová. Zvuk Zlínského kraje jaro/léto 2016, s. 71-75.

Valoušková K., Otisk dlaní a díla Jindřicha Štreita. Valašsko – vlastivědná revue 36/2016, s. 45-47.

Valoušková, K. Průmyslový design Ivana Jakeše. Valašsko – vlastivědná revue 35/2015, s. 40–42.

Valoušková, K. Spletitost Schlattauerových gobelínů. Valašsko – vlastivědná revue 34/2015, s. 40.

Valoušková, K. Krása v dřevě ukrytá. Ateliér 4/2015, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Jitka Skočková. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s. 61.

Valoušková, K.. Výtvarný vynálezce Karel Jelínek a jeho plastokaustika. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s.38–41.

Valoušková, K. V ateliéru: Jana Ullrichová. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 57.

Knápková, P. – Valoušková, K. Dřevěná hračka jako výtvarný a výchovný objekt. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 36–38.

Valoušková, K. Song Mi Kim/ Legenda o líném mnichovi. Ateliér 6/2014, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Song Mi Kim. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s. 61.

Valoušková, K. O skle a světle s Karlem Volfem. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.49–51.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. Architekt Josef Místecký. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.38–42.

Valoušková, K. Unikátní sbírka. Valašsko – vlastivědná revue 30/2013, s. 31–32.

Valoušková, K., Svatební portrét Sophie von Stockau. Valašsko – vlastivědná revue 29/2012.

Valoušková, K., Hvězdy - kříže - zahrady. in: Ateliér 19/2012, s. 5.

Valoušková, K., V ateliéru: Josef Divín. Valašsko - vlastivědná revue 28/2012, s. 53.

Valoušková, K., Sklo Jaroslava Antonína Junka. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 24-27.

Valoušková, K., Josef Hapka, Malebnost Valašska. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 34.

Valoušková, K., Moravská gobelínová manufaktura dnes. Valašsko – vlastivědná revue 28/2012, s. 46.

Valoušková, K., Poezie gobelínu. in: Ateliér 1/2012, s. 12.

Valoušková K., Petr Nikl – Ulity. Ateliér 21/2007, s. 5.

Valoušková K, Lezsek Wojaczek – obrazy, Ateliér 10/2005, s. 6.

Valoušková K., Malířské dílo a úděl Jaroslavy Hýžové. Valašsko – vlastivědná revue 14, 2005/1, s. 22–23.

Valoušková K., Nová image expozice Sklo a gobelíny. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 30 – 31.

Valoušková K., Josef Brož, malíř vášnivého srdce. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 24-26.

Valoušková K., Neue informationen zu den Glaswerken S. Reich & Co/ ČMS im museum Valašské Meziříčí und Ergänzungen zu PK 2004-2. Pressgals-Korrespondenz 2004-3, s. 179-183.

Valoušková K., Jubilující Drahomíra Dvořáková - Baruchová (Naši jubilanti). Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 47.

Valoušková K., Konec slavné historie krásenských skláren. Valašsko – vlastivědná revue 12, 2004/1, s. 14–16.

Valoušková K., Neue dokumente Firma S. Reich & Co. Krásno im museum Valašské Meziříčí, Pressgals-Korrespondenz 2004-1, s. 109-116.

Králová K., Grafická sbírka zámku Vizovice, Valašsko – vlastivědná revue 10, 2003/1, s. 10-13.

Králová K., Malířská výzdoba hlavního sálu zámku ve Vizovicích. Valašsko – vlastivědná revue 8, 2002/1, s. 37 - 38.

Monografie, kapitoly v monografiích:

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P., Lesné sklárne na Valašsku. Úvod do problematiky. in: Staššíková – Štukovská D. (Ed.). Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III. Bratislava 2018, s. 251–261.

Valoušková, K., Gobelíny 1898–1921. Rudolf Schlattauer – Zrod českého gobelínu. in: Strýček, J. T. (ed.). Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 21–35.

Valoušková, K., Gobelíny 1922–1945. Pod značkou MGM. in: Strýček, J. T. (ed.) Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 53–67.

Valoušková, K., Tapiserie 1946–1991. Ve službách státu. in: Strýček J. T (ed.) Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 91–121.

Valoušková, K. – Méhešová, O. Tapiserie a koberce 1993–2017. Jan T. Strýček – koncept tvůrčí spolupráce. Strýček, J. T. (ed.). Dílo a předobraz. 120 let moravské gobelínové manufaktury. Valašské Meziříčí 2017, s. 155–189.

Valoušková, K., Sklo a gobelíny z Valašského Meziříčí. Vsetín 2015, 28 stran.

Valoušková, K. – Youry. Spletitost gobelínu. Vsetín 2015.

Valoušková, Kamila – Youry. Tajemství skla. Vsetín 2014.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. – Knápková, P. Moderní škola napříč třemi staletími. 140 let odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Vsetín 2014.

Valoušková, K. Rondokubismus na Valašsku. Vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě. in: Urbanová, S. – Dokoupil, L. – Ivánek, J. – Kadlec, P. (EDs). Valašsko, historie a kultura. Ostrava 2014, s. 375–384.

Martišková, I. – Valoušková, K.. Proměny Valašského Meziříčí. Vsetín 2013, 28 stran.

Valoušková, K. (ed.), Muzeum Valašské Meziříčí – průvodce sbírkami. Valašské Meziříčí 2004, (texty ke sbírce výtvarného umění a uměleckoprůmyslových prací).

Odborné články:

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P., Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa. Sklář a keramik 7-8/2017, s. 148–153.

Valoušková, K., Sériovost v ateliérové tvorbě. Schlattauerova a Jaroňkova dílna a její přístup ke tvorbě gobelínů. in: Textil v muzeu 2016/ Historie a inspirace textilní průmyslové výroby a módní tvorby. Brno 2016, s. 21–30.

Popularizační články (výběr):

Valoušková, K. Ornamenty Františka Nožičky. Valašsko – vlastivědná revue 42/2019, s. 39–41.

Valoušková K., Méhešová O. 120 let tvorby gobelínů v českých zemích. Zvuk Zlínského kraje, podzim/zima 2018, s. 57-63.

Valoušková, K. Glass sympozium Valašské Meziříčí 2018. Sklář a keramik 7-8/2018, s. 183-184.

Valoušková, K. V ateliéru: Magda Veverková. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018.

Valoušková, K. Dílo malíře Josefa Hapky z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi. Valašsko – vlastivědná revue 40/2018, s. 37–39.

Valoušková, K. Architektonická procházka po krásenském industriálu. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 39–41.

Valoušková, K. – Španihel, S. Projekt Lesní sklárny na Valašsku. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017, s. 48-49.

Valoušková, K. V ateliéru: Ondřej Strnadel. Valašsko – vlastivědná revue 38/2017.

Valoušková, K. Bohumír  Jaroněk – valašský impresionista. Valašsko – vlastivědná revue 37/2016, s. 42–44.

Valoušková, K. Ivan Jakeš. Sklář a keramik 5-6/2016, s. 136-137.

Valoušková, K. Malířka Jaroslava Hýžová. Zvuk Zlínského kraje jaro/léto 2016, s. 71-75.

Valoušková K., Otisk dlaní a díla Jindřicha Štreita. Valašsko – vlastivědná revue 36/2016, s. 45-47.

Valoušková, K. Průmyslový design Ivana Jakeše. Valašsko – vlastivědná revue 35/2015, s. 40–42.

Valoušková, K. Spletitost Schlattauerových gobelínů. Valašsko – vlastivědná revue 34/2015, s. 40.

Valoušková, K. Krása v dřevě ukrytá. Ateliér 4/2015, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Jitka Skočková. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s. 61.

Valoušková, K.. Výtvarný vynálezce Karel Jelínek a jeho plastokaustika. Valašsko – vlastivědná revue 33/2014, s.38–41.

Valoušková, K. V ateliéru: Jana Ullrichová. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 57.

Knápková, P. – Valoušková, K. Dřevěná hračka jako výtvarný a výchovný objekt. Valašsko – vlastivědná revue 32/2014, s. 36–38.

Valoušková, K. Song Mi Kim/ Legenda o líném mnichovi. Ateliér 6/2014, s. 12.

Valoušková, K. V ateliéru: Song Mi Kim. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s. 61.

Valoušková, K. O skle a světle s Karlem Volfem. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.49–51.

Valoušková, K. – Ostřanská, I. Architekt Josef Místecký. Valašsko – vlastivědná revue 31/2013, s.38–42.

Valoušková, K. Unikátní sbírka. Valašsko – vlastivědná revue 30/2013, s. 31–32.

Valoušková, K., Svatební portrét Sophie von Stockau. Valašsko – vlastivědná revue 29/2012.

Valoušková, K., Hvězdy - kříže - zahrady. in: Ateliér 19/2012, s. 5.

Valoušková, K., V ateliéru: Josef Divín. Valašsko - vlastivědná revue 28/2012, s. 53.

Valoušková, K., Sklo Jaroslava Antonína Junka. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 24-27.

Valoušková, K., Josef Hapka, Malebnost Valašska. Valašsko – vlastivědná revue, 28/2012, s. 34.

Valoušková, K., Moravská gobelínová manufaktura dnes. Valašsko – vlastivědná revue 28/2012, s. 46.

Valoušková, K., Poezie gobelínu. in: Ateliér 1/2012, s. 12.

Valoušková K., Petr Nikl – Ulity. Ateliér 21/2007, s. 5.

Valoušková K, Lezsek Wojaczek – obrazy, Ateliér 10/2005, s. 6.

Valoušková K., Malířské dílo a úděl Jaroslavy Hýžové. Valašsko – vlastivědná revue 14, 2005/1, s. 22–23.

Valoušková K., Nová image expozice Sklo a gobelíny. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 30 – 31.

Valoušková K., Josef Brož, malíř vášnivého srdce. Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 24-26.

Valoušková K., Neue informationen zu den Glaswerken S. Reich & Co/ ČMS im museum Valašské Meziříčí und Ergänzungen zu PK 2004-2. Pressgals-Korrespondenz 2004-3, s. 179-183.

Valoušková K., Jubilující Drahomíra Dvořáková - Baruchová (Naši jubilanti). Valašsko – vlastivědná revue 13, 2004/2, s. 47.

Valoušková K., Konec slavné historie krásenských skláren. Valašsko – vlastivědná revue 12, 2004/1, s. 14–16.

Valoušková K., Neue dokumente Firma S. Reich & Co. Krásno im museum Valašské Meziříčí, Pressgals-Korrespondenz 2004-1, s. 109-116.

Králová K., Grafická sbírka zámku Vizovice, Valašsko – vlastivědná revue 10, 2003/1, s. 10-13.

Králová K., Malířská výzdoba hlavního sálu zámku ve Vizovicích. Valašsko – vlastivědná revue 8, 2002/1, s. 37 - 38.

Obsah košíku