Personal Data Disclaimer

The text is not translated (Google translate)

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, Vsetín 755 01, IČO 00098574 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, publikačních, osvětových, vzdělávacích a potřeb veřejnosti.

Muzeum zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 101/2000 Sb.

V rámci akcí pořádaných Muzeem regionu Valašsko, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce na veřejných webových stránkách muzea, na účtech sociálních sítí muzea a v tiskovinách muzea. Muzeum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Osobní údaje návštěvníků akce budou zpracovány v rozsahu osobnostních osobních údajů (tvář, vzhled, chování, projev osobnosti). Osobní údaje návštěvníků nebudou předány jinému zpracovateli.

Fotografie a videa mohou být aktivně používány po dobu 10 let. Po této lhůtě budou archivovány ve fotoarchivu a videoarchivu muzea.
 

Podmínky vstupu na akci:

  • vstup na akci je dobrovolný a je svobodným rozhodnutím každého návštěvníka akce za stanovených podmínek navštívit,
  • vstupem na akci dává návštěvník výslovný souhlas se zpracováním osobnostních osobních údajů jeho nebo jím doprovázených nezletilých osob,
  • není li osoba doprovázející nezletilé osoby jejich zákonný zástupce, stvrzuje vstupem na akci, že má takový souhlas od zákonného zástupce získán,
  • ozhodne li se návštěvník takový souhlas neudělit a akci navštívit, má povinnost vyhledat fotografa muzea (fotograf muzea bude označen jmenovkou s logem MRV) a o neudělení souhlasu jej informovat. Fotograf se pokusí návštěvníka si zapamatovat a nefotit a nenatáčet jej. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit nechtěné nafocení a natočení návštěvníka v davu a v podobných nepřehledných situacích je v zájmu návštěvníka, který vyjádřil nesouhlas, dohodnout se s fotografem na případném termínu prohlídky fotografií a videí z akce, má li podezření, že může být na fotografiích a videích zachycen,
  • pořízená videa a fotografie nelze zpětně projít a na žádost osoby jí z takových odstranit v celé historii pořizování fotografií a videí z akcí muzea,
  • osoba může být smazána jen z přímo jí označených fotografií,
  • v případě opakovaných a bezdůvodných požadavků si za tuto činnost bude zpracovatel účtovat manipulační poplatek.


Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Jan Marek,
Muzeum regionu Valašsko, p.o.,
Horní náměstí 2, Vsetín 755 01,
referent.oou@muzeumvalassko.cz

Formulář žádosti subjektů osobních údajů v PDF
Formulář žádosti subjektů osobních údajů v DOCX

Obsah košíku