Literát, poeta, mecenáš, šlechtic, zdatný teolog a v prvé řadě člověk doby baroka. Tím vším byl Rudolf Magnus Podstatský z Prusinovic (1688 – 1740), člen starého moravského rodu, který se na počátku 18. století ujal lešenského panství. Šlechticovo dílo je však dnešnímu čtenáři zcela neznámé a byť se za svého života snažil vybudovat celou řadu trvalých připomínek své osoby, jeho odkaz pozvolna upadl do zapomnění. V přednášce vedené historikem Pavlem Lasztoviczou se pokusíme odpovědět na řadu otázek týkajících se Podstatského života a působení. Navštívíme místa spjatá s jeho jménem a rovněž poznáme členy Rudolfovy rozvětvené rodiny. Pozornost bude také věnována vývoji lešenského panství a farnosti za časů Podstatských z Prusinovic. Přijďte ve čtvrtek 3. září a nechte se vtáhnout do světa, jaký byl v 18. století.

VSTUPNÉ

Plné 40 Kč, snížené 20 Kč.