Koho požádat o přímluvu, když zoufale nemůžu něco najít? Který ze světců je patronem všech snoubenců? Mají svého přímluvce mezi světci i ekologové? Komorní výstava v prostorách prvního patra zámku Lešná představí známé i málo vídané světce.

Barevné litografie, vydané na přelomu 19. a 20. století frankfurtským vydavatelstvím E. G. Maye, jsou dílem německého malíře Fridolina Leibera. Podobizny světců a výjevy ze života svatých, vydané se svolením limburgského biskupství, pro svou velikost a relativní dostupnost často našly cestu do mnoha míst ke zbožnému rozjímání a byly ve své době populární. Do valašských kapliček i domácností se šířily také díky rámařství Konstantina Doupovce – právě jeho donací se před půl stoletím tisky dostaly do muzejních sbírek. Mezi vystavenými díly je zachycen i Archanděl Michael, jemuž je zasvěcen i nedaleký kostel v Lešné, ale i světci, jejichž jmény rodiče často nechávají křtít své potomky: František, Antonín, Kateřina či Lucie.