Autorčiny pestré poetické obrázky se staly součástí více než čtyř desítek knih a setkat se s nimi můžeme nejen na stránkách knih a učebnic, ale třeba i v nemocnicích a školách anebo si lze vtáhnout idylu autorčina kresebného světa do vlastního interiéru prostřednictvím autorských tapet.

Magda Veverková (rozená Hrnčířová) pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Je absolventkou grafického ateliéru doc. ak. mal. Margity Titlové – Ylovsky při FaVU na VUT v Brně a od roku 2004 se věnuje svobodnému výtvarnému povolání. V letech 2005–2007 působila jako odborná asistentka ateliéru ilustrace a grafiky na Fakultě designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. V současné době se věnuje především ilustracím a propagační grafice a spolupracuje s předními českými vydavateli (Albatros, Grada, Portál...).

Na výstavě budou představeny jak originální akvarelové malby, které stály na počátku autorčiny ilustrační tvorby, tak ilustrace ke knihám vydaným před několika měsíci. Součástí výstavy je i čtenářský koutek a hravé obrázky pro děti.

K výstavě je připraven lektorský program Malované počteníčko pro předškolní a mladší školní děti a v termínu od 13. do 16. března i tvořivá dílna O ilustracích s Magdou Veverkovou, v níž si děti vyrobí a namalují hravou dekoraci. V pátek 16. března proběhne beseda s autorkou, ve které prozradí, jak vzniká obrázková knížky pro děti.

Vernisáž výstavy proběhne za účasti autorky ve čtvrtek 11. 1. 2018 v 17 hodin, zazpívá dětský sbor Stonožka ze ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí pod vedením Evy Ježíkové.