Výstava barevně i tvarově pestrých objektů studentů sklářského a průmyslového designu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí prezentuje jejich kreativitu. K vidění jsou jak předměty užitkové, tak i realizace, které dokážou proměnit celý interiér.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí je jednou z pěti sklářských škol v České republice, jedinou na Moravě. Celou druhou polovinu 20. století sloužila především jako učiliště pro n. p. Osvětlovací sklo, jehož zázemí využívala. Od nového tisíciletí disponuje vlastní hutí a stala se školou umělecko-průmyslovou, přesahující původní zaměření na sklářské řemeslo. V současné době škola nabízí vzdělání ve čtyřech maturitních a jednom řemeslném oboru: design skla, průmyslový design, užitá malba, uměleckořemeslné zpracování skla a řemeslný obor sklář – výrobce a zušlechťovatel skla. Škola je součástí sítě UNESCO, pravidelně pořádá sklářská sympozia, výstavy, slaví úspěchy v soutěžích a od roku 2017 je fakultní školou FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Design skla, vedený MgA. Josefem Divínem, prokazuje individuální přístup ke studentům a široké spektrum využitých sklářských technik. Vystavené pestrobarevné sklo je formováno jak tradičními postupy, tak třeba prostřednictvím skelné vaty, kůry stromů nebo je dekorováno zatavením zlaté fólie. Ateliér průmyslového designu, vedený akad. soch. Jiřím Dorňákem, je zaměřen na tvarování předmětů pro průmyslovou výrobu i interiéry. Kromě modelů nábytku ve zmenšeném měřítku, je vystaven i prototyp kočičího škrabadla realizovaného ve dřevě a studie nejmladších studentů na neobvyklé téma.