V depozitářích našeho muzea se nachází rozsáhlý soubor exponátů mapující historii sklářství na Valašsku, jenž je zároveň největší sbírkou osvětlovacího skla ve střední Evropě. V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí si budete moci od 7. září prohlédnout výběr představující různého polohy 150ti leté výroby v tomto městě.

Firma S. Reich & Co., která sklárny v Krásně nad Bečvou provozovala po osm desetiletí, je zaměřila právě na výrobu skla pro svítidla. Světlo z krásenských skláren ozařovalo zámořské parníky, paláce, chrámy, luxusní prostory i prostá obydlí.

V prosklených nikách výstavního prostoru V poschodí si budete moci prohlédnout malované petrolejové lampy, průzračná stínidla s krajkově jemným leptaným dekorem, moderní geometrické tvary let třicátých i světla, působící jako světlené plastiky. Zvláštní pozornost je věnována světlům navrženým Karlem Volfem, který světlo krásenských skláren formoval tři desetiletí.