Jak vznik samostatného československého státu ovlivnil život v městech a obcích na Valašsku? A jak na možnost naplno prezentovat své slovanství reagovali regionální umělci? Nechte si ilustrovat historická data nabytá z médií či školních lavic dochovanými regionálními reáliemi prostřednictvím výstavy Ať žije republika!

Expozice je rozdělena na tři části – jedna z nich je věnována osobnosti T. G. Masaryka a jeho vztahu k Valašsku. K vidění zde bude i symbolikou protkaný gobelín, věnovaný Masarykovi valašskomeziříčskou gobelínkou či nábytek navržený pro prezidentův pobyt na Valašsku. Druhá část seznamuje s tehdejší všední realitou, s největšími regionálními zaměstnavateli a jejich výrobky. Své místo zde mají i dobové novinky z prakticky zařízených městských domácností či dobové oděvy. Poslední část, nazvaná V národním stylu, je sondou do kultury regionu, v níž se odráží snaha československých výtvarníků o vybudování nového reprezentativního uměleckého stylu. Součástí výstavy je i fotokoutek, s možností zvěčnit se (třeba i s celou rodinou) v některé z replik dobových oděvů, či čtenářský koutek s pestrou nabídkou dobových knih a časopisů.

Exponáty do výstavy pocházejí ze sbírek Muzea regionu Valašsko, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně a ze sbírek soukromých.

Pro dětské kolektivy je k výstavě připraven lektorský program Ať žije republika!, program seznamující hravou formou s důležitými „osmičkovými“ výročími a tvůrčí dílna. Těšit se můžete i na akce v dobových kostýmech: procházku inspirovanou událostmi překročivšími zákonné meze nazvanou Po stopách zločinu či Prvorepublikový receptář, nabízející kreativní seznámení s historií. V rámci Dne architektury proběhne v sobotu 29. 9. od 15 hodin procházka po stopách národního stylu Den architektury - Rondokubismus - sraz před budovou pošty.

Slavnostní otevření výstavy proběhne v závěru akce Po stopách zločinu ve čtvrtek 13. 9. 2018.