Jaroslava Hýžová věnovala své dílo rodnému kraji a lidem, kteří v souladu s ním žijí. Její charakteristické poetické obrazy jsou známy z mnoha obřadních síní, škol a dalších veřejných prostor. Celé její dílo je však mnohem pestřejší a má řadu různých výtvarných poloh. A právě ty jsou obsahem nové výstavy Malířské proměny Jaroslavy Hýžové, kterou pro Vás připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. K vidění je třicítka obrazů, které až na tři výjimky pochází ze sbírky muzea. Chybět nebudou ani zajímavé interaktivity, jako tzv. haptický obraz (bezbarvá kopie) malby Vyprahlá krajina, na němž si budou moct náštvěníci osahat strukturální polohu malířčiny tvorby či skládačka obrazu Tragédie války II. poodhalující kompoziční zákonitosti obrazu.

Jaroslava Hýžová pocházela z Prostřední Bečvy a působila jako učitelka na řadě škol v oblasti Valašska a Hané. Na konci 30. let 20. století byla nucena změnit povolání a rozhodla se plně věnovat malbě, jak si vždy přála. Její tvorba zpočátku reflektovala tendence v soudobém výtvarném umění, než se ukotvila v lyricky symbolických námětech.

Výstava, již tvoří především malby zakoupené v roce 2021 prostřednictvím dotačních fondů Ministerstva kultury České republiky, seznamuje s přelomovými fázemi malířského díla Jaroslavy Hýžové. Zastoupena jsou velmi raná díla i malby tzv. modrého období, které jsou charakteristické pro její tvorbu v 60. letech 20. století. Obrazy směřující k abstrakci – včetně maleb zcela oproštěných od reality – se námětově váží zpravidla ke stromům a krajině. Výstavu uzavírají pastózní malby s výraznou strukturou.

Vernisáž proběhla na zámku Kinských v sobotu 14. ledna. K výstavě je připraven tvůrčí lektorský program pro dětské kolektivy (více ZDE) a v neděli 5. března od 16 hodin můžete přijít na komentovanou prohlídku s kurátorkou výstavy Kamilou Valouškovou.