„Řemeslo má zlaté dno“ se říkává, ovšem v případě malíře a pozlačovače se ono pomyslné zlato stává skutečným materiálem k řemeslné práci, jejíž výsledek umocňuje duchovní atmosféru interiéru. Josef Petrák byl jedním z mnohých mistrů svého oboru, který z dnešního pracovního repertoáru takřka vymizel. Řemeslo bylo jeho životním posláním i naplněním a Petrákova pečlivá práce obohatila obdivuhodné množství 170 kostelních interiérů. Jako autor zůstával běžným návštěvníkům neznámý, přestože v prostorách jím vymalovaných denně nacházely duchovní útěchu tisíce lidí. Z maleb se však do dnešních dnů takřka nic nedochovalo.

Malířský a pozlacovačský mistr Josef Petrák (1887–1953) pocházel z Vysočiny, kde se také vyučil řemeslu a získal první zkušenosti. Po I. světové válce, v níž byl raněn ale i oceněn za hrdinský čin, si zřídil živnost v městě, kde se po svatbě usídlil – ve Valašském Meziříčí. Přes letní měsíce pracoval v chrámech po celé Moravě či na Slovensku, v zimních měsících si připravoval předlohy pro další práci. Ve třicátých letech se zapojil veřejného života obce a jako pedagog působil při Státní odborné škole na zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. V regionu svými malbami vyzdobil kostely např. v Halenkově, Dolní Bečvě, Hustopečích, Novém Hrozenkově, Brankách, Veselé; přímo ve Valašském Meziříčí maloval interiér farního kostela, kostela sv. Jakuba, kapli v Ústavu pro hluchoněmé či kapli v klášteře Salvatoriánů.

Na výstavě jsou k vidění především originální detailně vypracované návrhy interiérových maleb, ale i malířovy pomůcky, nářadí, inspirační zdroje a osobní předměty. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny pracovní listy a interaktivní koutek, kde si můžou vyzkoušet práci s originálními dosud zachovanými šablonami, které Josef Petrák používal při své práci. Vystavené předměty pocházejí ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Luhačovice) a z rodinného archivu. Výstava je součástí projektu MRV a MaGC věnovanému výtvarnému rodu Petráků z Valašského Meziříčí.

K výstavě je připravena komentovaná prohlídka spolu s autorkou výstavy Mgr. Pavlou Kukalovou, kterou si můžete užít buď přímo v den vernisáže (výstava v zámku Kinských bude otevřena do 20 h) nebo ve čtvrtek 12. 7. od 16 hodiny. Na 10.8. připravujeme tvůrčí dílnu Užij si malířovo řemeslo.

Vernisáž výstavy proběhne společně s výstavou Františka Petráka v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí ve středu 20. 6. v 18 hodin. Úvodní slovo: Mgr. Pavla Kukalová, autorka výstavy.

autor výstavy: Mgr. Pavla Kukalová
kurátor: Mgr. Kamila Valoušková