Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí letos slaví 80. výročí svého založení a toto významné jubileum připomene nová výstava Mezi sklem, kterou pro Vás připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Kinských. Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 27. dubna od 14 hodin v rámci tradičního Sklářského kouzlení.

Z HISTORIE ŠKOLY

V roce 1944 založily Českomoravské sklárny a. s. ve Valašském Meziříčí sklářskou školu. Byla určena pro zaměstnance podnikových skláren – tedy i pro skláře ze Vsetína, Karolininy Huti, Jablůnky a Úsobrna. Škola se za dlouhá desetiletí přeměnila z řemeslného učiliště na školu uměleckoprůmyslovou a kromě dvou sklářských oborů (Design skla a kombinované Uměleckořemeslné zpracování skla) dnes nabízí i studium v oboru Užitá malba a Průmyslový design.

O VÝSTAVĚ

Jediná sklářská škola na Moravě se ve výstavě představí pestrými skleněnými studentskými pracemi – jsou mezi nimi i díla oceněná v rámci oborových soutěží. Zastoupení ve výstavě mají i díla pedagogů sklářského oboru. Škola nejen navazuje a udržuje tradiční sklářství v regionu, ale také jej dále rozvíjí: ať už prostřednictvím ocenění významných osobností (Krásenská stopa, odlévání rukou do skla), či tvůrčím Glass sympoziem Valašské Meziříčí – i tyto realizace mají ve výstavě své místo. Zajímavostí výstavy je replika stínidla z parníku Titanic, vytvořená z historického stínidla sklárny S. Reich & Co prostřednictvím skloubení moderních přístrojů a klasického řemesla.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PŘI SKLÁŘSKÉM KOUZLENÍ

Výstava bude zahájena 27. dubna ve 14 hodin na akci Sklářské kouzlení (více ZDE). Komentované prohlídky proběhnou 27. 4. v 15 hodin a 18. 5. v rámci Dne otevřených dveří. K výstavě je připraven edukační program pro školní kolektivy Sklářské řemeslo (více ZDE), zručnější studenti mají možnost využít workshopu Umění a řemeslo v regionu – sklo (více ZDE).

VSTUPNÉ

Lze využít vstupné pro celé muzeum nebo jen na výstavy. Bližší info najdete ZDE (v levém sloupci kliněte na Vstupné)