Nově rekonstruovaný prostor v prvním nadzemním podlaží zámku Kinských oživují sochy vedoucího ateliéru sochařství ostravské univerzity Jaroslava Koléška (více o něm ZDE). Výstava nazvaná Technofauna svým tématem koresponduje s novou stálou expozicí zámku. Ta je zaměřena na vztah člověka ke krajině a mimo jiné je v ní prezentována i řada archeologických nálezů a exponátů dokládajících proměnu krajiny v podhůří Beskyd. Koléškovy realizace využívající odlitků kamenů, nerostů a skal v propojení s personifikovanými částmi strojů či motorů v imaginární rovině přesahují k problematice průmyslové archeologie, či trefněji k „technopaleontologii“, jak sám autor s humorem poznamenává. Niky někdejšího piana nobile krásenského zámku tak oživí vrtulníky, tvarově proměněné v život zasévající jednobuněčné bičíkovce, odpočívající ponorky či představivost podněcující rezidua zkamenělých spalovacích motorů, ze kterých prýští a unikají drahocenné olejovité křišťálové tekutiny – krev naší doby.

VSTUPNÉ

Viz ceník ZDE

UPOZORNĚNÍ

Skvělá zpráva! Na vstup do muzea už se nevztahují žádná epidemiologická opatření, takže končí i poslední omezení v podobě nutnosti mít na ústech respirátor. Děkujeme, že jste to s námi zvládli a těšíme se na vás.