V neděli 5. srpna v 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Mgr. Kamilou Valouškovou.

Krajinář, malíř žánrových scén a portrétista Josef Hapka věnoval rodnému Valašsku značnou část své tvorby, přestože se po studiích usadil v Praze. Dokázal mistrně zachytit atmosféru okamžiku, o čemž svědčí řada žánrových výjevů z restaurací, parků, tržnic, ale i intimnějších portrétních studií. V únoru 2017 přijalo Muzeum regionu Valašsko rozsáhlý dar, jehož součástí jsou jak Hapkovy výtvarné práce, tak katalogy výstav, soupisy vystavených obrazů, či mistrovy malířské potřeby. Soubor více než pěti tisíc výtvarných prací pochází z majetku malířova syna, hudebníka Petra Hapky, který si otcovy tvorby velmi vážil. Mezi vystavenými pracemi jsou drobné malby a skici z prostředí malířovy rodiny, ale především krajiny a žánrové scény, které ilustrují malířovu toulavou povahu a způsob tvorby. Jsou zde drobné akvarely a perokresby z doby před Hapkovým studiem na akademii, skici a žánrové scény z vlaků, restaurací, či obdélné formáty krajin určené pro interiéry obývacích pokojů. S ohledem na původ a charakter kolekce bude většina těchto děl veřejně prezentována vůbec poprvé.