Profil

portret

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská

kurátorka-historička

Kontakt

E-mail:

Telefon: 776 202 254

Vzdělání:

1999–2003      Střední průmyslová škola stavební – Pozemní stavitelství / Stavební obnova

2004–2007      Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky (Bc.)

2007–2009      Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Historické vědy - kulturní dějiny (Mgr.)

2009–2010      Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písmn. b) zákona 563/2004 Sb.a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

2010                Knihovnické minimum

2012–2013      Škola muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR – základní kurs

2014–2015      Škola muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR – nástavbový kurz Muzejní výstavnictví

2014–2015      Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy

 

Zaměstnání a studijní stáže:

2009–2011                  pedagog, pedagog volného času, knihovník,

2011–dosud                historik, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, muzejní pedagog v Muzeu regionu Valašsko, p. o. Členka redakční rady časopisu Valašsko – vlastivědná revue (technický redaktor), ZVUK Zlínského kraje, Acta musealia; členka poradního sboru ředitele pro sbírkotvornou činnost Muzea regionu Valašsko.

6/2022             studijní pobyt v ANNO Museums, Norsko, v rámci projektu Memory institutions – preserving history for future Generations, reg. č. EHP-BFNU-OVNKM-2-042-2019.

9/2023             studijní pobyt v ANNO Museums, Norsko, v rámci projektu „Creative education – memory institutions and education in 21st century“, reg. č. projektu EHP-BFNU-OVNKM-4-100-2022.

10/2023           studijní stáž The Transylvanian Museum of Ethnography (Rumunsko) v rámci projektu Erasmus+ – Job shadowing

 

Ocenění:

  • zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2021 v národní soutěži muzeí Gloria musaealis za výstavu Někdo to rád sušené (historie a současnost tradičních sušáren ovoce nejen na Horním Vsacku). Autorka výstavy.
  • uznání za významný počin v oblasti cestovního ruchu udělované Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy za multimediální expozici Člověk v krajině, krajina v lidech. Autorka scénáře

 

Pozice:
Kurátor sbírkových fondů - historik, knihovník

 

Praxe:
2011- dosud: Muzeum regionu Valašsko- kurátor- historik, knihovník 2009- 2011 ZŠ Valašská Bystřice- vedoucí studijního a informačního centra - knihovník - pedagog volného času

 

Sbírky ve správě:

10 – historická            V podsbírce jsou evidovány předměty ze sběrné oblasti Valašskomeziříčska, Rožnovska, v menší míře též Vsetínska, Frenštátska a Novojičínska. Tyto předměty zde byly většinou přímo vyrobeny a používány anebo pouze používány.  V historické podsbírce jsou evidovány předměty v časovém rozmezí od 16. století až po současnost. Základ sbírky byl vytvořen při vzniku muzea v r. 1884 četnými dary členů muzejní společnosti a občany Valašskomeziříčska. Historická podsbírka zasahuje svým rozsahem téměř do všech lidských činností v regionu. Obsahuje řemeslné a průmyslové výrobky, zbraně, historický textil, nábytek, vybavení domácností i řemeslných dílen, hodiny, hračky, různé přístroje, upomínkové předměty, obuv, sportovní nářadí a náčiní apod.

19 – písemnosti a tisky           Podsbírka je regionální, zahrnuje sběrnou oblast Valašskomeziříčska, Rožnovska, v menší míře Vsetínska a z části Frenštátska a Novojičínska.  Podsbírka obsahuje dokumenty, písemnosti, mapy atd. z 18. - 21. stol. dokumentační, faktografické a archivní povahy. Dokumentuje rozvoj řemesel a průmyslu v regionu, vznik a činnost organizací, spolků, institucí i život jednotlivců.

25 – jiná – staré tisky a rukopisy       Časově zahrnuje podsbírka starých tisků, rukopisů a not období od 14. stol. po počátek století dvacátého. U pozůstalostí se jedná o časové rozmezí 19. a celého 20. století. Sbírka starých tisků a rukopisů patří k nejstarším muzejním sbírkám. Po celou dobu existence muzea (od r. 1884) byla doplňována jak náhodnými dary, tak později už cílenými nákupy a sběrem zajišťovaným odbornými pracovníky. 

 

Specializace:
regionální historie, průmyslové a kulturní dějiny regionu, dějiny 19.-20. století

Valaši z Moravy

Přijďte si prohlédnout krásné fotografie zachycující život na Valašsku.

Velikonoce v muzeu 2018

V zámku Kinských na Velikonoce, ostatně jako každý rok, nezapomínáme!

Panenky ze všech koutů světa

Hravá i poučná výstava přibližující dlouhá léta budovanou sbírku historických…

Společnost a proměny muzea

Venkovní výstava mapuje proměny, jakými prošlo muzejnictví (nejen) na Valašsku od…

Někdo to rád sušené

Nahlédněte spolu s námi do historie a současnosti tradičních sušáren ovoce…

Jak se žilo na zámku

Pojďte s námi nahlédnout do historie zámku Kinských a smutných i veselých osudů…

Den Země 2022

Muzeum regionu Valašsko vás zve do parku Zámku Kinských na oslavu Dne Země.

Až přiletí čáp

Přijďte se podívat, jak se měnila móda dětských kočárků v průběhu 19. a 20.…

Uspávání broučků

Přijďte si užít rodinou zábavu s podzimními tvořivými dílnami, pohádkou, hudbou…

Ovocné stromy na Valašsku

Přijďte si poslechnout přednášku o tradičních odrůdách ovoce na Valašsku z úst…

Sušení ovoce na Valašsku

Zveme Vás na přednášku historičky Muzea regionu Valašsko Ivana Spirzter Ostřanské…

Sušení ovoce na Valašsku

Navštivte přednášku historičky Ivany Spitzer Ostřanské o dřívějších metodách…

Vánoce v muzeu

Přijďte poslední sobotu před Štědrým dnem načerpat vánoční atmosféru a užít…

Beseda o J. N. Poláškovi

Přijďte si s námi připomenout 150. výročí narození hudebního skladatele J. N.…

Den Země 2023

Přijďte si užít tematickou naučnou stezku, hry a zábavu v parku zámku Kinských.

Valašské hračky

Přijměte naše pozvání na výstavu historických I takřka současných dřevěných…

Malováno háčkem

V kostele Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí si můžete prohlédnout dvoudenní…

Perníkářství na Valašsku

Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí brzy odstartuje výstava věnována…

Škola v pohodě

První ze série besed se zkušenou kantorkou Jaroslavou Ševčíkovou o škole, učení…

Vánoce v muzeu

Ukázky lidových zvyků a řemesel, tvůrčí dílny, folklorní vystoupení, divadlo…

V muzeu se zabývám prezentací a interpretací hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví regionu. Co to znamená? Najdete mě podepsanou jako autora pod scénáři muzejních výstav a stálých expozic, všemožných popularizačních článků a knih, potkáte mě při organizaci i realizaci muzejních akcí a programů.

Pokud si jako pedagog objednáte v našem muzeu lektorský program, dost možná to budu já, kdo se Vás a Vaše děti či studenty pokusí přesvědčit o krásách našeho kraje a nadchnout Vás pro jeho další poznávání a objevování.

Specializace:

scénáře edukačních programů k výstavám, expozicím, událostem zvykoslovného roku, odborný mentor programů pro veřejnost na zámku Lešná u Valašského Meziříčí, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Přírodovědný Jaloveček – soutěž

Vlastivědný Jaloveček – soutěž

 

výběr z publikační činnosti:

Sušárny ovoce. Živé dědictví Horního Vsacka. In Acta musaealia, 2021.

Sušárny ovoce. Živé dědictví Horního Vsacka. recenzovaná monografie, 2021.

Střípky osudů. ZVUK Zlínského kraje, 2021.

Proměny tradice sušení ovoce. In Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím, 2022.

Historie včelaření na Valašsku a Horních Kysucách, 2022.

Průvodce novou stálou expozicí zámku Kinských Člověk v krajině, krajina v lidech, 2022.

Kavárenské noviny (z historie zpracování kávy ve Valašském Meziříčí).

 

Popularizační příspěvky v časopise Valašsko – vlastivědná revue – výběr:

Dřevařská škola jubilující aneb 140 let odborného školství na Valašsku.

32, 2014/1, s. 39–42.

Dvacetileté jubileum firmy ROBE. 33, 2014/2, s. 47.

Krása v dřevě ukrytá. (Pozvánky) 33, 2014/2, s. 55.

Muzejní sbírka kočárků aneb Je libo svezeníčko? 39, 2017/2, s. 45–47.

Dvacetileté jubileum firmy ROBE. 33, 2014/2, s. 47.

(Nejen) o architektuře se Zdeňkem Trefilem. 32, 2014/1, s. 42–45.

Dřevařská škola jubilující aneb 140 let odborného školství na Valašsku. 32, 2014/1, s. 39–42.

„Nezapomínat je povinností živých!“ (Zachyceno objektivem) 36, 2016/1, s. 8–9.

Neznámé osudy rodu Dübonů od Francie po Valašsko. 34, 2015/1, s. 22–23.

O bylinkách, jejich léčivé síle a kouzlech s Vandou Vrlovou. 34, 2015/1, s. 18–20.

Oblíbená i zatracovaná metoda „oral history“. 33, 2014/2, s. 27.

Plstěný betlém Ivany Langrové. (Za tajemstvím depozitářů) 37, 2016/2, obálka s. 4.

Velká válka na Valašskomeziříčsku aneb co prozradí historické fotografie.

(Zachyceno objektivem) 33, 2014/2, s. 10–11.

Valašské Vánoce voní dřevem. (Pozvánky) 33, 2014/2, s. 54–55.

Valašské ořechy – Rozhovor s architektem Milanem Podzemným. 35, 2015/2, s. 24–25.

Ze zákulisí kavárničky Antonína Duřpeka. 33, 2014/2, s. 26–27.

Sušárny ovoce – nový výzkumný projekt Muzea regionu Valašsko. 39, 2017/2, s. 52.

Sochař i zapomenutý kronikář Valašského Meziříčí a Krásna. 36, 2016/1, s. 41–44.

Romské cesty fotografa Roberta Goláně. 32, 2014/1, s. 26–27.

Připomenutí moderního Valašska na Výstavě práce a kultury před osmdesáti lety. 34, 2015/1, s. 37–39.

Rozloučení s výstavou Krása v dřevě ukrytá (Ohlédnutí) 34, 2015/1, s. 55–56.

Areál kostela Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí. (Navštivte) 50, 2023/1, obálka s. 2.

Čím je pro mne revue Valašsko? 50, 2023/1, s. 5.

Člověk v krajině, krajina v člověku… 44, 2020/1, s. 19–20.

Jak šel čas se zámkem Kinských ve Valašském Meziříčí-Krásně. 44, 2020/1, s. 48–50.

Krásenská alej objektivem času aneb Obnovené besedy nad historickými fotografiemi. (Ohlédnutí) 50, 2023/1, s. 45–46.

Městečko mých vzpomínek osiřelo. 40, 2018/1, s. 53.

Navštivte Muzejní kavárnu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. (Navštivte) 47,

2021/2, obálka s. 2.

Muzejní výstava a nová publikace o fenoménu tradičních sušáren ovoce. (Pozvánky) 47, 2021/2, s. 51.

Muzeum uctilo jubileum J. N. Poláška výstavou. (Ohlédnutí) 50, 2023/1, s. 45.

Odešli Milan Podzemný a Jan Maria Hronek. 48, 2022/1, s. 26.

Navštivte Rajnochovickou lesní železnici. (Navštivte) 48, 2022/1, obálka s. 2.

Setkání Komise regionální historie Moravy a Slezska. 49, 2022/2, s. 41–42.

Stavební aktivity hraběte Rudolfa Kinského v krásenském zámku. 46, 2021/1, s. 13–14.

Střípky z pokračující rekonstrukce krásenského zámku. 45, 2020/2, s. 46–48.

Z dobré praxe v muzejní edukaci I. – Ovocný sad jako místo pro život. (Muzeum a škola) 49, 2022/2, s. 57–59.

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – Krásně. (Historickým objektivem) 47, 2021/2, s. 10–12.

Z dobré praxe v muzejní edukaci II. – Ze života hmyzu v areálu kostela Nejsv.Trojice ve Valašském Meziříčí. (Muzeum a škola) 50, 2023/1, s. 56–58.

Nezarodí-li se zemáky, nezarodí-li strom ovocný, je bída nad bídu. 45, 2020/2, s. 31–33.

Pohádka o „Pilné tkadleně“ – rozhovor s Petrou Pilnou. 40, 2018/1, s. 29–30.

Obsah košíku