V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození významného regionálního hudebního skladatele, pedagoga a sběratele lidových písní Jana Nepomuka Poláška. Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.

Kulturně-historické specifikum Valašska determinuje jeho lidová kultura, kterou formovaly nejrůznější procesy (kolonizační nevyjímaje) probíhající v rozmezí několika staletí. Jedním ze specifik regionu bohužel zároveň byla jeho hospodářská, sociální a kulturní zaostalost, zasahující do všech oblastí lidského života. Valašsko až do 19. století leželo stranou od významných komunikací, postrádalo železniční spojení s důležitými hospodářskými centry, potýkalo se s neúrodnou půdou, velkou nevzdělaností a nedostatkem kapitálu.

Na postupný odklon od tradičního způsobu života měly vliv některé zásadní okolnosti, jako zvyšující se počet průmyslových továren a s tím spojené snižování domácí rukodělné výroby. S proměnami života obyvatel však souvisí i proměna lidové kultury. Tu nelze zastavit a jedinou možností, jak zachytit určitou podobou lidové kultury v dané době (okamžiku), je její fixace, tedy záznam. Do popředí významných počinů v oblasti sběratelství valašských lidových písní se řadí svými sbírkami lidových písní také Jan Nepomuk Polášek. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských lidových písniček. Část nasbíraných lidových písní se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Jan Nepomuk Polášek zemřel 3. dubna 1956 ve Valašském Meziříčí ve svých 82 letech, v roce 1973 byly jeho ostatky přeneseny na Valašský Slavín ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Tímto aktem byl uctěn odkaz osobnosti, která přispěla svou činností k rozvoji společensko-kulturního života na Valašsku a napomohla k uchování jeho tradiční lidové kultury.

Pokud Vás zajímají životní osudy tohoto výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“, přijměte pozvání na naši výstavu.