Narozeninovou výstavou Vše nejlepší! 140 let muzea, která je připravena ve výstavním prostoru v II. NP zámku Kinských, si připomínáme stěžejní okamžiky ze života našeho muzea, které dle celosvětově platné definice „odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví“. 

Valašskomeziříčské muzeum si letos připomíná již 140 let od okamžiku, kdy byly schváleny stanovy a sešla se ustavující valná hromada Musejní společnosti, která si dala za cíl „pátrati po všelikých znamenitostech země moravské, jmenovitě po starožitnostech a jiných památkách historických všeho druhu na Moravském Valašsku, sbírati je a uchovávati ve zvláštním muzeu.“ Naše muzeum prožilo za ta léta chvíle slavné, například při přípravě Národopisné výstavy českoslovanské, ale i léta stagnace. Každým rokem ale přibývaly do jeho sbírek další a další předměty, jejichž osudem až do sklonku 40. let 20. století zároveň bylo časté stěhování z místa na místo, a to až do roku 1948, kdy byly sbírky, snad už natrvalo, uloženy v zámku Kinských v Krásně. Zde pro ně kromě výstavních prostor byly vybudovány i nové depozitáře. Do dnešních dní se muzeu povedlo shromáždit statisíce dokladů o životě lidí a přírodě našeho regionu, a to hlavně díky Vám, našim příznivcům, přátelům, dárcům. Proto i my pro Vás v jubilejním roce naší činnosti chystáme řadu zajímavých akcí, dní otevřených dveří, přednášek či výstav.

Výstavu si můžete prohlédnout buď samostatně, nebo v doprovodu muzejní historičky Ivany Ostřanské v rámci Dne otevřených dveří 18. května 2024