Pouze po dobu letních prázdnin mohou návštěvníci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí zhlédnout unikáty ze sbírky starých tisků, které muzeum opatruje již od konce 19. století. K vidění jsou nejcennější knihy či rukopisy, které, ať už vznikly kdekoliv, po staletí četli lidé ve Valašském Meziříčí či blízkém okolí.
Zvláštní a nejvýznamnější místo v muzejní sbírce zaujímá soubor starých biblí. Je velmi ucelený, dokonce obsahuje i vzácné prvotisky a mezi nimi vůbec první kompletní českou tištěnou bibli z roku 1488, tzv. Bibli pražskou.
Dalším vystaveným vzácným prvotiskem, tedy knihou, která spatřila světlo světa do konce 15. století, je bible Kutnohorská z r. 1489. Posledním prvotiskem, který je nyní v muzeu také k vidění, je Nový zákon z přelomu let 1497/1498.
Typickým znakem prvotisků je, že tiskařská práce je v nich ještě kombinována s prací ruční, čili jsou různě dozdobovány, rubrikovány, iluminovány. Posledně jmenovaný Nový zákon se do dnešních dnů dochoval na celém světě v počtu pouze 8 exemplářů. Ten náš je navíc velice zachovalý, dostal se k nám z Lašska a obsahuje krásné přípisky. Poslední z vystavených biblí,  Benátská bible,  pochází z roku 1506 a přestože tak nespadá do kategorie prvotisků, má s nimi ještě mnoho společných znaků a je také ručně dozdobována.
Důvodem, proč jsou knihy k vidění tak krátce, je jejich stáří a z toho plynoucí požadavky na jejich ochranu – především se to týká jejich osvitu. Ideální podmínky a tím i zachování „na věčné časy“ dalším generacím, jim může nabídnout pouze klimatizovaný depozitář, ve kterém jsou trvale uloženy a opouštějí jej proto jen při mimořádných příležitostech.
Výstava nabídne návštěvníkům ale i další zajímavosti, například Třanovského tisky, výběr z kramářských písní či fragmenty glagolského rukopisu. Pokud mají návštěvníci zájem dozvědět se o vystavených knihách více informací, mohou si zakoupit publikaci Příběh české tištěné bible, a to buď v pokladně muzea, nebo na e-shopu muzea ZDE