Další díl z oblíbeného cyklu besed nad starými fotografiemi a příběhy ze "starého" Valašského Meziříčí připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s členy FB skupiny Valašské Meziříčí objektivem času. Tentokrát se bude týkat přímo objektu, ve kterém se cyklus pravidelně koná, tedy krásenského zámku rodu Kinských.

KRÁSENSKÝ ZÁMEK

Původně rodinné sídlo hraběte Eugena Kinského, posléze jeho syna Rudolfa, po nichž nese své jméno, se ještě před 1. světovou válkou dostalo do rukou hraběcí rodiny Seilernů a od této doby budova několikrát změnila funkci, než se v polovině minulého století stala, doufejme už natrvalo, sídlem muzea, které dnes patří do rodiny krajské organizace Muzeum regionu Valašsko.

CO VÁS ČEKÁ

Přijďte si k nám užít poklidný adventní podvečer, společně nahlédneme nejen do časů, kdy byl krásenský zámek centrem zdejšího panství, ale i místem bujarých večírků a šlechtických radovánek. A možná přijde i pan hrabě! Fyzicky zdatní návštěvníci se mohou navíc těšit na prohlídku historického krovu či tajemných sklepení.

VSTUPNÉ

Plné 60 Kč, snížené 50 Kč (senioři, studenti) a 40 Kč (děti 6–15 let, ZTP), do 6 let zdarma.