O tom, jak se postupně měnilo pojetí muzejnictví nejen na Valašsku od konce 19. století po současnost, pojednává zajímavá venkovní instalace Společnost a proměny muzea, která je k vidění na prostranství před zámkem Vsetín.

Muzeum regionu Valašsko výstavu pořádá jako připomínku Mezinárodního dne muzeí (18. května). Na dvou rozměrných panelech se dozvíte, jak se u nás postupem času měnila podstata fungování muzejních institucí a jejich vnímání veřejností. První část pojednává o počátcích muzejnictví na Valašsku v období od konce 19. století do 40. let 20. století. Druhá ukazuje směr, kterým byla muzea nucena plout ve službách komunistické strany a třetí přibližuje rozsáhlé změny po sametové revoluci. Poslední část je věnována současnosti, hlavně tedy období od začátku koronavirové krize, kdy muselo (nejen) Muzeum regionu Valašsko prakticky ze dne na den uzavřít brány veřejnosti a přesunout svou nabídku do světa on-line. 

Samostatná kapitola pojednává o takzvané definici muzeí, která laicky řečeno určuje, jak mají obecně fungovat a kudy směřovat své další kroky. Snahy o definice těchto institucí se objevují už v době zakládání prvních muzeí v 18. století a s vývojem společnosti se postupně mění. Jejich znění vždy odpovídalo době a politické situaci, ve které vznikaly. V současné době se opět hledá nová definice, s níž se ale naše muzeum, stejně jako celá řada dalších institucí, neztotožňuje. Důvod se dozvíte právě v naší výstavě.

Výstava Společnost a proměny muzea má být před zámkem Vsetín k vidění do poloviny června. Uvnitř zámku si můžete prohlédnout další zajímavou výstavu Milování v přírodě (více ZDE) a co nevidět zde přibudou ještě další dvě – Sklárna v Karolince: 160 let od založení (od 15. června) a Interfotoklub Vsetín 2020 (vernisáž 20. června). Při návštěvě vsetínského zámku rozhodně nevynechejte ani vyhlídku ve věži, templářský sklípek s rytířskou hernou, bohatou stálou expozici o Valašsku či Akvárium řeky Bečvy v přírodovědné expozici.