Na Valašsku není moc zvykem, že by chlapi háčkovali nebo vyšívali. Zdeněk Pavliš je ale výjimkou a zvládá to dokonce na umělecké úrovni. Jeho práce si budete moci prohlédnout v rámci výstavy Malováno háčkem, kterou organizuje město Valašské Meziříčí od 15. do 16. července v kostele Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Součástí bude i ukázka prací Pavlíny Boučkové, která s ním žije a tvoří na samotě na Pasekách kousek od Piškové.

Jako nejmladší bratr čtyř sester vyrůstal Zdeněk Pavliš s háčkováním nebo vyšíváním v ruce. I když se teď stará o lesy a věnuje se práci se dřevem, po večerech se opět vrací k ručním pracím. Tvoří zejména technikou filetového háčkování. Jejím charakteristickým znakem je střídání prázdných okének, tj. řídkého háčkování se skupinami dlouhých sloupků, tj. hustého háčkování, čímž se dosáhne různých vzorů. V jeho dílech můžete najít jak figurální a krajinkové motivy, tak ornamenty.

Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout i výtvory Pavlíny Boučkové. Ta spojila zájem o vyšívání s vědomostmi o počítačové grafice a věnuje se strojním závěsným výšivkám. Jsou zajímavé hlavně tím, že se dají použít k závěsu do prostoru, oken nebo kočárku, protože rub a líc jsou téměř totožné. Nejraději tvoří reálné podoby zvířat, ptáčků a motýlů. Její část výstavy nese název Malováno jehlou a exponáty z ní si budete moci na místě zakoupit.