Zámek Kinských vstupuje po dokončení rozsáhlé rekonstrukci do nové etapy svých dějin. Jeho veselé i smutné osudy připomíná výstava připravená k příležitosti jeho znovuotevření. Nese název Jak se žilo na zámku a potrvá od 11. března do 26. června letošního roku.

Empírová budova, která získala svou současnou podobu při přestavbě v polovině 19. století, přestala sloužit rezidenčním účelům šlechty už ve 40. letech 20. století, kdy byl posledním šlechtickým majitelem, hrabětem Ladislavem Seilernem, prodán městu Valašské Meziříčí. Zásluhou činnosti tehdejší meziříčské Musejní společnosti nebyl v poválečném období spolu s rozlehlým parkem využit k řešení bytové otázky, jak bylo původně zamýšleno, ale získal znovu funkci reprezentativní a stal se sídlem muzea. Pod jeho hlavičkou prošel dvěma zásadními rekonstrukcemi, které jej sice adaptovaly pro potřeby ochrany a prezentace spravovaných sbírkových předmětů, ale nedávno ukončená rekonstrukce z let 2019–2021 zámku v největší možné míře zároveň navrátila původní podobu venkovského šlechtického sídla.

Přijďte se do nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostor seznámit s osudy posledních šlechtických majitelů někdejšího krásenského zámku, jejich každodenními radostmi i strastmi. Vraťte se spolu s nimi do časů, kdy se zámeckými komnatami i rozlehlým parkem nesl veselý povyk dětí hraběte Eugena, z otevřených oken zámeckého tanečního sálu do daleka zněla hudba a veselí šlechtických radovánek bonvivánského Rudolfa a nakonec i časů, kdy se zámek stal už jen poloopuštěným letním sídlem.

VSTUPNÉ

Viz ceník ZDE