Profil

portret

Ing. Jan Marek

zástupce ředitele, vedoucí provozního oddělení, referent ochrany osobních údajů

Kontakt

E-mail:

Telefon: 604 604 872

Vzdělání:
2006 – 2011 Studium vysoké školy Baťovy univerzity ve Zlíně, fakulta Aplikované informatiky – obor informační technologie.

 

Pracovní zkušenosti:
1999 – 2000 Firma Trustfin s.r.o. areál Zbrojovky Vsetín; firma působila v oboru tkacích stavů; funkce programátor a elektrotechnik konstruktér, později servisní technik; jednalo se o programování ovládání stroje, navrhování vylepšení a vhodnějšího elektronického vybavení z důvodu funkčnosti a bezpečnosti stroje.

2000 – 2001 Základní vojenská služba, práce na štábu velení (kancelář, IT podpora).

2001 – 2005 Firma Valenter s.r.o. Zubří; firma působila v oboru nástrojářství a lisování plastů; funkce správce IT a IS; kompletní správa HW a SW ve firmě + telekomunikace a přidružené systémy (docházka, bezpečnost – kamerový systém atd…), řízení rozvoje IT ve firmě a její implementace. Návrh komplexních řešení pro firmu s ohledem na bezpečnost a snižování nákladů.

2005 – 2016 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace; ve  funkci správce informačních a komunikačních technologií. Hlavní náplní práce je správa veškerého HW a SW, serverů s OS Windows a Linux (role serverů AD, DNS, File aj.), virtualizace na platformách Hyper-V, VMware dále správa LAN (switche, routery) a VPN (routery Cisco). Bezpečnostní politika ISMS (směrnice, nařízení, nápravná opatření). Správa licencí, softwarové audity. Podpora informačních zdrojů knihovny a knihovního systému KP Verbis. Metodické vedení při užívání a práci s firemní ICT. Správa majetku (ICT). Příprava dokumentů a provádění průzkumů trhů, veřejných zakázek a dotačních programů.

Řízení a metodické zavádění spisové služby - řízený oběh dokumentu. Navrhování rozpočtu IT oddělení, plánování, čerpání a vykazování svěřených finančních prostředků. Dohled a správa služeb ICT (mobilní telefony, internet, tiskárny a kopírky a jiné). Zkušenosti při práci s datovou schránkou, registrem smluv, portálem veřejných zakázek, profilem zadavatele, věstníkem veřejných zakázek, portál ČSÚIS, elektronické podpisy a certifikáty. Zkušenost s aplikacemi GORDIC (KDF, UCR, EMA), GEOVAP spisová služba, Bach, Ces, Demus, ESET, KASPERSKY a jiné.

2017 – dodnes Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace; ve funkci vedoucího provozního oddělení, zástupce ředitele, referent ochrany osobních údajů, projektový a investiční referent.

Obsah košíku