Název projektu: Muzeum regionu Valašsko - Sdílené digitalizační pracoviště Zlínského kraje v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Registrační číslo projektu: 0342000005

Výzva:  č. 0342/2024 – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Digitalizace kulturního a kreativního sektoru.

Priorita: Digitalizace u sbírkových předmětů, které dosud digitalizovány nebyly nebo jejichž digitální fotografie už svou kvalitou neodpovídá současným standardům a nelze je použít pro zveřejnění.

Období realizace: 05/2023 – 12/2024

Celkové náklady akce: 7 063 000 Kč
Ministerstvo kultury ČR: 5 000 000 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 2 063 000 Kč

 

 

Cíl projektu:

Vybudování digitalizačního sdíleného pracoviště, které bude splňovat nejmodernější podmínky, technologie, parametry a které posune stávající procesy při digitalizaci na nejmodernější úroveň. Dojde k využití 2D a 3D techniky pro digitalizaci od 2D předloh po 3D předlohy v interiéru i exteriéru (od fotek, knih, obrazů, přes sklo, nábytek až po budovy a archeologická naleziště).

Vzniklé digitalizáty (výstupy) budou dále archivovány a jejich kopie budou užívány pro zpřístupnění veřejnosti formou prezentačních webů, výstav a expozic. Některé mohou být dále formovány na 3D tiskárnách a bude tak možno je využít v rámci výstavní a expoziční činnosti i hmatový vjem (zejména pro zrakově handicapované osoby).

Cílem digitalizace je zachování kulturního dědictví i vstřícná a efektivní prezentace široké veřejnosti tak, aby otevřela pomyslné brány depozitářů a přilákala k návštěvě muzeí a galerií.

Cílové skupiny:
Návštěvníci, občané, odborná, veřejnost, osoby se zdravotním postižením.

Aktuální stav:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č.j. MK 27741/2024 ze dne 16.04.2024.

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel (e-mail: vitasek@muzeumvalassko.cz)
Ing. Jan Marek, vedoucí provozního oddělení (e-mail:  marek@muzeumvalassko.cz)