logo_FMP

Malý projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace (Česká republika) a Domu kultúry v Čadci (Slovenská republika). Cílem projektu je zatraktivnění areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí a jeho nejbližšího okolí prostřednictvím interaktivní naučné stezky a jeho následného využití pro kulturní a vzdělávací aktivity. Interaktivní naučná stezka nabídne, u devíti moderně koncipovaných a umělecky zpracovaných zastavení, témata ze života hmyzu úzce vázaného na přírodní i kulturní prvky areálu kostela a jeho okolí (s důrazem na opylovače). Součástí plánované stezky jsou též odpočinkové prvky (lavičky, stůl s posezením, broukoviště), vzdělávací informační sloupky (panely) u stávajících historických exponátů v areálu kostela, autentické včelí úly a výsadba nektarodárných bylin.

Kromě naučné stezky bude vytvořen vzdělávací program „Po hmyzí stezce“ a lektorský program „Ze života hmyzu“. Realizován bude rovněž workshop pro žáky ZŠ z Čadce ve Valašském Meziříčí a setkání členů Českého svazu včelařů se slovenskými kolegy v Čadci. Vydána bude také publikace o včelařství ve Zlínském a Žilinském kraji.

Cílovými skupinami malého projektu jsou obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu.

Projektový tým
Mgr. Ivana Ostřanská - lektor
Ing. Jan Marek - projektový manažer

Název projektu:

Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů

Číslo smlouvy:

CZ/FMP/6c/061

Kód projektu:

CZ/FMP/6c/06/086

Dotační program:

Fond malých projektů

Poskytovatel dotace / Správce:

Region Bílé Karpaty

Program spolupráce:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Konečný uživatel:

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Hlavní přeshraniční partner:

Dom kultúry v Čadci

Začátek projektu:

01.08.2021

Konec projektu:

31.07.2022

Celkové výdaje projektu:

29.867,00 €

Dotace EFRR (50 % – 85 %):

21.931,70 €

Vlastní zdroje:

7.935,30 €

 

Důležité odkazy:

 

Malý projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“, číslo smlouvy CZ/FMP/6c/061, je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů. Správcem - vedoucím partnerem Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 je Region Bílé Karpaty.