Projekt řeší celkovou obnovu nemovité kulturní památky v majetku Zlínského kraje. Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek ČR pod číslem 126535 (rejstříkové číslo 16011/8-326).

Akce je spolufinancována z Programu záchrana architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (č. j.: MK 48819/2018 OPP) zaměřeného na nemovité kulturní památky ve výši 700 tis. Kč. Dle dendrochronologického posouzení v místě zděného presbytáře je datována část krovu k roku 1562.

Rada Zlínského kraje schválila usnesením č. 0213/R10/17 ze dne 27. 03. 2017 zařazení uvedené akce do střednědobého plánu.

V rámci stavebních úprav je navrženo realizovat zejména tyto práce:
  • statické zabezpečení roubené části stavby
  • výměnu střešní krytiny střechy, včetně oprav poškozených částí krovu
  • opravu poškozených dřevěných konstrukcí stropu a stěn
  • opravu trhlin ve zdivu v místě okenních otvorů
  • opravu omítek degradovaných zemní vlhkostí a srážkovými vodami
  • výměnu hromosvodové soustavy, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
  • restaurování a oprava kovových, kamenných prvků, obnova dveří

Celkové náklady na obnovu kostela jsou ve výši 11,983 mil. Kč.

Předpoklad ukončení stavebních prací je červenec 2019.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZLÍNSKÉHO KRAJE - KRAJ OPRAVÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ