Profil

portret

Mgr. Samuel Španihel Ph.D.

archeolog

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání

 • 2012 – 2020: Masarykova Univerzita v Brně, obor Archeologie doktorské studium
 • 2007 – 2012: Slezská Univerzita v Opavě, obor: Středověká archeologie/Archeologie

Pozice

archeolog-kurátor

Praxe

 • 2014 – dosud Muzeum regionu Valašsko – kurátor, odborný pracovník
 • 2008-2014: archeolog, specialista arch. výzkumu, technik

Členství v odborných organizacích

European Association of Archaeologists, Česká společnost archeologická (Odborná skupina pro Karpatsko-Beskydskou oblast)

Vědecké projekty

 • 2010 – 2013: Studying archeology in Europe (mezinárodní projekt zastřešovaný EAA, zaměřující se na porovnání možností studia archeologie v členských zemích EÚ)
 • 2011 – 2015: New amber road project (česko-slovinský projekt podporující mobilitu studentů archeologie)
 • 2015 – 2018 Lesní sklárny na Valašsku I. (interní projekt Muzea regionu Valašsko)

Sbírky ve správě

archeologie, numismatika, filatelie, geologie, paleontologie, mineralogie

Specializace

 • keramická produkce raného novověku
 • raný novověk všeobecně
 • keramická produkce vrcholného až pozdního středověku
 • transitní a periferní oblasti
 • Ako pracuje archeológ
  Oboznámenie sa s prácou archeológa na výskume i v kancelárii. Predstavenie podstaty výskumu a základných činností s ním spojených.
  Power pointová prezentácia, praktická ukážka fotografickej a kresebnej dokumentácie, základnej archeologickej výbavy, výberových regionálnych nálezov či s práce s detektorom kovov. Všetky činnosti si bude možné vyskúšať. Je možné doplniť exkurziou na blízku archeologickú lokalitu.
 •  
 • Archeológia kuchyne
  Možnosť zoznámenia sa s pravekou a najmä stredovekou kuchyňou. Čo bolo možné zohnať na varenie, akým spôsobom a v čom sa jedlo pripravovalo? A aké poznali naši predkovia recepty? Power pointová prezentácia s možnosťou ochutnávky vybraných jedál
 •  
 • Nebeské telesá a človek
  Prednáška venovaná archeoastronómii, mytológii, krajine a času. Človek už od svojich prvých dní vzhliadal k oblohe, aby spoznal svoj osud, komunikoval s bohmi, alebo aby zistil, kedy bude najlepšie vyraziť na cestu, či zasiať obilie. Power pointová prezentácia s možnosťou nadväzujúcej prednášky vo vsetínskej hvezdárni.
 •  
 • Staršia doba kamenná
  Obdobie lovcov a zberačov. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.
 •  
 • Mladšia doba kamenná
  Prví roľníci. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Doba bronzová
  Fenomén kovu. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Doba železná
  Úsvit novej spoločnosti Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi.
 •  
 • Sťahovanie národov a doba rímska
  Cesty po Európe. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Slovania
  Samo, Rastislav a tí druhí. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Stredovek
  Svetlá „Doba temna“. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Novovek
  Na prahu dneška. Power pointová prezentácia venovaná danému obdobiu a ukážka výberových regionálnych nálezov. Prednáška vedená formou diskusie so študentmi
 •  
 • Jednotlivé prednášky venované vybraným obdobiam je možné kombinovať do rozsiahlejších a jednoduchších celkov (napr. Pravek všeobecne), či deliť na menšie konkrétnejšie zamerané okruhy (napr. Problematika Veľkej Moravy), podľa dopytu a úrovne poslucháčov. Rovnako časový rozsah je flexibilný.

Technologie v pravěku

Pojďte si prohlédnout, jaké nástroje a technologie používal pravěký člověk k…

Pravěk I. - Keramika

Mezi nejvýznamnější objevy pravěku patří kromě ohně, kola, polnohospodářství…

Svět kostiček

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu mnoha…

Cihla, hlína, keramika

Hlína, jako stavební materiál, kultovní médium a umělecká látka provázejí…

To je hlína!

Řemeslné dopoledne k výstavě Cihla, hlína, keramika, v němž si děti zkusí…

ORIGAMI

TOP české origami - tradiční směry i nové proudy.

Na skok do pravěku!

Výstava plná unikátních exponátů interaktivní formou přibližuje období pravěku…

S archeologem do pravěku

Projděte si výstavu "Na skok do pravěku!" v doprovodu jejího kurátora a archeologa…

Mince a platidla

Vydejte se s námi na poutavou výpravu do historie peněz, jak je neznáte.

Zkamenělá moře Valašska

Prohlédněte si zkameněliny dávno vyhynulých zvířat a rostlin, které tady byly…

Stopy lidského umu

Nenechte si ujít zajímavé povídání o předindustriálních technických památkách…

Poklady východní Moravy

Přijďte si prohlédnout vzácné archeologické nálezy posledních let objevené v…

Svět středověkých her

Interaktivní výstava Vás zavede do světa středověkých hraček a her. Většinu z…

Popularizační publikace

Anlauf J. – Španihel S. 2011: Po stopách Bedřicha Hrozného, Noviny Slezské Univerzity 16/2, 2011, 32, Opava

Anlauf J. – Španihel S. 2009: Studenti archeologie objevovali antickou Aquileiu, Noviny Slezské Univerzity15/1, 48, Opava

Španihel. S. 2019: Archeologie Valašska VII. – Raný středověk, neboli doba hradištní 42, Valašská vlastivědná revue, 56-59.

Španihel. S. 2018: Archeologie Valašska VI. – Doba římská a stěhování národů, Valašská vlastivědná revue 41, 56-58.

Španihel. S. 2018: Archeologie Valašska V. – Doba železná, Valašská vlastivědná revue 40, 55-57.

Španihel. S. 2017: Archeologie Valašska IV. – Doba bronzová, Valašská vlastivědná revue 39, 56-59.

Španihel. S. 2017: Archeologie Valašska III. – Doba měděná, Valašská vlastivědná revue 38, 56-58.

Valoušková, K. – Španihel, S. 2017: Projekt Lesní sklárny na Valašsku, Valašská vlastivědná revue 38, 48-49.

Španihel. S. 2016: Archeologie Valašska II. – Mladší doba kamenná, Valašská vlastivědná revue 37, 57-58.

Španihel. S. 2016: Archeologie Valašska I. – Starší a střední doba kamenná, Valašská vlastivědná revue 36, 58-59.

Španihel, S. 2016: Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – 2. časť, Múza 1/2016, 22-26.

Španihel. S. 2015: Putování po Valašsku na konci doby bronzové II., Valašská vlastivědná revue 36, 57-59.

Španihel. S. 2015: Ocelová křídla nad Karpaty, Valašská vlastivědná revue 36, 52-53.

Španihel. S. 2015: Putování po Valašsku na konci doby bronzové I., Valašská vlastivědná revue 35, 58-60.

Janíčková, K. – Valoušková, K. – Španihel, S. 2015: Proměny kamene v lapidáriu 2015:54-55.

Španihel, S. 2015: Múza 2/2015, Žilinská domácnosť v stredoveku a ranom novoveku – 1. časť, 25-26.

Pravidelně přispívám do popularizačního cyklu Muzejní kukátko ve Valašském deníku.

http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/muzejni-kukatko/

Odborné publikace

Španihel, S. – Matyáš, J. – Štetina, J. – Valoušková, K. – Havlíček, Z. – Langová, L. – Novotná, I. 2019: Klášter řádu Nejsvětější Trojice na vykupování otroků v Zašové, Archaeologia historica 44, 1, 2019, v tisku.

Fojtík, A. – Španihel, S. – Popelka, M. 2018: Doklady novověkého vývoje parcely v Malenovicích u Zlína, Slovácko LX, v tisku.

Španihel, S. 2017: Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku, Pravěk NŘ 25, 293-314.

Kašparová, T. - Španihel, S. - Zajíc, P. 2017 Archeologické poznání vrchu Helštýn u Valašského Meziříčí, Pravěk NŘ 25, 137-168.

Španihel, S. - Valoušková, K. - Mašláň, P. 2017: Lesní sklárny na Valašsku – I. etapa, Sklář a keramik 07-08/2017, 148-153, 163.

Španihel, S. 2016: Nálezy keramiky z pevnosti v Čiernom – Valoch. Keramikfunde aus der Festung in Čierne – Valy, Zborník SNM 110, Archeológia 26, 2016, 151-161

Španihel, S. 2016: Niekoľko poznámok k rano novovekej keramike v Kysuckom Novom meste. Acta Regionalia I/XVII, 1-2, 2016, 502-515.

Španihel, S. 2016: Nález neobvyklého brakteátu z hradu Cvilín. Numismatický sborník 28-2,  285-287.

Španihel, S. 2015: Benátske berrettino z hradu Strečno. Vlastivedný zborník Považia XXVII, 59-66. Žilina.

Španihel, S. 2015: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina. Archaeologia Historica, 40-2, 857-875. Brno.

Španihel, S., 2014, Stredoveká a novoveká keramika severozápadného Slovenska, Študijné Zvesti 55, 141-179. Nitra.

Kapitoly v monografiích

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P. 2018: Lesné sklárne na Valašsku. Úvod do problematiky, in: Stašíková-Štukovská (ed.): Historické sklo III – Multidisciplinárne o historickom skle, 251-260.

Konferenční sborníky

Španihel, S. 2019: Archeometry of postmedieval ceramics from north-western Slovakia, in: Chrzan, K. – Rzeźnik, P. – Siemianowska, S. 201: Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych., v tisku.

Španihel, S. – Valoušková, K. – Mašláň, P. 2019: Lesní sklárny na Valašsku – úvod do II. etapy, in: Valašsko – historie a kultura II. OBŽIVA, v tisku.

Španihel, S. 2014: Stredoveká a novoveká keramika z Lietavského hradu. Hrad Lietava 2003-2013 Zborník z vedeckej konferencie, 96-99. Zlín.

Španihel S., 2011: Žilina, a late medieval town on the border of three kingdoms – comparison of ceramics, Papers STARCO III Aut viam inveniam aut faciam, 45-50. Ljubljana.

Každoročně publikuji krátké souhrny výzkumů a nálezů z okresu Vsetín v Přehledech výzkumu.

Konference

2019: Gothenborg Ceramics 2019, Gothenborg (SWE), příspěvek: Changes between medieval and postmedieval table and kitchen pottery from Slovakia, an example of the Lietava castle. Moderátor sekce: Medieval Europe.

2018: Europa Postmedievalis 2018, Praha, postr: A Pottery Assemblage from the Trinitarian Monastery of Zašová (Czech Republic).

2018: Valašsko – historie a kultura II. OBŽIVA, Rožnov pod Radhoštěm: příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku II. etapa.

2017: Trzecie Międzynarodowe Sympozium Ceramiki a Szkła, Wrocław (POL), příspěvek: Archeometry of post-medieval ceramics from north-western Slovakia

2016: 9. ročník konference História skla – 2016, Bratislava (SVK): příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku I. etapa (vyžádaný příspěvek).

2016: 48. ročník konference Archaeologia historica České Budejovice, příspěvek: Keramika a jej možnosti pri periodizácii raného novoveku na Slovensku

2016: 6. ročník Historie sklářské a bižuterní výroby v Českých zemích & 5. Diskusní seminář Sklářské kouzlení, Jablonec nad Nisou: příspěvek s K. Valouškovou a P. Mašláňem: Lesné sklárne na Valašsku I. etapa.

2015: Drugie Międzynarodowe Sympozium Ceramiki a Szkła, Wrocław (POL), příspěvek: Medieval and early modern imported ceramics in northwestern Slovakia

2015: 47. ročník konference Archaeologia historica Cheb, poster: Sociálne rozdiely medzi stredovekými sídlami reprezentované keramickými nálezmi.

2014: 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists Istanbul, (TUR), spoluorganizátor: Theme: T06 Retrieving and Session title: TO6S017 Elite burials in prehistoric and early medieval Europe.

2014: Lietavská hradná konferencia, Lietava (SVK),
příspěvek s M. Bielichem: Stredoveká a novoveká keramika z Lietavského hradu.

2012: 13th International Interdisciplinary Session of Archaeology' Students – Pusczykowo (POL), příspěvek: Motives of tiles, as symbols of competence to groups of power.

2011: 3th Student Archaeological Conference 2011 - Bohinj (SLO), příspěvek: Žilina late medieval town on the border of three kingdoms - Comparison of ceramics

Obsah košíku