Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Archeologický depot (laicky označován též jako poklad) představuje soubor předmětů vytvořený člověkem a úmyslně uložený do země za různým účelem. Může jít o oběť bohům nebo jen obyčejné ukrytí majetku v komplikovaných dobách. Objevy depotů představují velmi zajímavou sondu do života a myšlení našich předků. Složení i způsob jejich uložení totiž představuje unikátní kombinaci světských i náboženských představ jejich původních vlastníků. Nález tak může zrcadlit momentální pohnutku jednotlivce nebo dokládat dlouhodobé myšlenkové procesy celé komunity.

Výstava v zámku Kinských je primárně věnována nálezům mincovních depotů na území okresů Vsetín a Zlín, které se podařilo exkavovat v posledních letech. Prezentovány jsou nálezy stříbrných mincí z Ústí u Vsetína a Loučky u Valašského Meziříčí. Několika výběrovými exempláři je představen i poklad mincí z Fryštáku. Tyto exponáty doplňují nálezy různých depotů, které časově pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk. Jde zejména o soubory bronzových a železných předmětů, které lze rozdělit do několika základních, příležitostně se překrývajících kategorií – zbraně, nástroje, suroviny a polotovary, šperky a platidla.

Odborně archeologickou stránku výstavy doplňují obrazem i slovem motivy z tvorby Jana Kobzáně, které poukazují na historické lidové vnímání depotů jako bájných pokladů. Zájemci si také budou mocií vyrazit svou vlastní minci na ruční raznici.