Muzeum regionu Valašsko pro Vás na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí připravilo další zajímavou ukázku ze svého bohatého archivu. V prosklených nikách komorního výstavního prostoru V poschodí si můžete od soboty 10. prosince prohlédnout miliony let staré zkameněliny nalezené na území Valašska. Výstava potrvá do neděle 19. března 2023.

Geologicky mladá a na první pohled nudná valašská krajina překonala dlouhý a bouřlivý vývoj. Její nejstarší část (Český masiv) vznikla totiž již v prvohorách. Svou cestu na své nynější místodo středu Evropy zahájil tento kousek pevniny na území dnešní západní Austrálie a trvalo mu miliony let, než vůbec překročil rovník. Opakovaně byl mořským dnem, pláží a také tropickým pralesem. Nejvýznamnější změnou v jeho historii byl však vznik Vnějších Západních Karpat, kdy z oblasti ustoupilo poslední moře.
Každá transformace krajiny přirozeně způsobila změnu místní flóry a fauny. A právě tyto proměny zemského povrchu přibližují zkameněliny ve výstavě Zkaměnělá moře Valašska. Nejstarší období prvohor (karbon, devon) zastupují nálezy rostlin z uhelných vrstev. Významné objevy pocházejí také z období druhohor (jury), kde jsou doloženy dva základní typy; fauna korálových útesů (amoniti, plži, mlži) a tzv. ichnofosilie (doklady životní činnosti organismů). Poslední skupinu představují hlubokomořské třetihorní ryby a žraloci. Jejich četné nálezy jsou díky specifické situaci dobře zachovány – kromě kostí a zubů se někdy nacházejí i jednotlivé orgány.