Profil

portret

Mgr. Ivana Spitzer Ostřanská

kurátor - historik, knihovník

Kontakt

E-mail:

Telefon: 776 202 254

Vzdělání:
2007- 2009 Ostravská univerzita v Ostravě, Historické vědy - kulturní dějiny (Mgr.) 2004- 2007 Ostravská univerzita v Ostravě, Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

Pozice:
Kurátor sbírkových fondů - historik, knihovník

Praxe:
2011- dosud: Muzeum regionu Valašsko- kurátor- historik, knihovník 2009- 2011 ZŠ Valašská Bystřice- vedoucí studijního a informačního centra - knihovník - pedagog volného času

Sbírky ve správě:
sbírka historická, sbírka starých tisků, sbírka písemností a tisků, muzejní knihovna

Specializace:
regionální historie, průmyslové a kulturní dějiny regionu, dějiny 19.-20. století

Nabídka přednášek a exkurzí

• Historická i moderní architektura Valašského Meziříčí – komentovaná prohlídka města s prezentací starých fotografií

• Komentované prohlídky ke společenskovědním výstavám a expozicím

• Lapidárium Trojice- komentovaná prohlídka s povídáním o exponátech

• Historie meziříčského muzea, zámku Kinských a osudy rodů s ním spjatých- přednáška s ukázkou sbírkových předmětů

Někdo to rád sušené

Nahlédněte spolu s námi do historie a současnosti tradičních sušáren ovoce…

Velikonoce v muzeu 2018

V zámku Kinských na Velikonoce, ostatně jako každý rok, nezapomínáme!

Panenky ze všech koutů světa

Hravá i poučná výstava přibližující dlouhá léta budovanou sbírku historických…

Společnost a proměny muzea

Venkovní výstava mapuje proměny, jakými prošlo muzejnictví (nejen) na Valašsku od…

Autorské výstavy
Historický kalendář/ Betlémy z muzejních i soukromých sbírek (2011), úvodní slovo Ivana Martišková

Historický kalendář/ Velikonoce v muzeu (2012)

Historický kalendář/ 2. světová válka ve Valašském Meziříčí (2012)

Historický kalendář 2. světová válka na Valašskomeziříčsku

Historický kalendář Historie krásenské synagogy

Cyrilometodějská tradice na Valašsku (2012)

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci

Když včelařil pradědeček

Výstava Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých – Enkaustika

Expoziční činnost
Hasičská stříkačka krásenských skláren (2012)

Hasičská expozice Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci

Doprovodné programy k výstavám
Pracovní listy k výstavě Betlémy z muzejních i soukromých sbírek (2011)

Podklady pro lektorský program Kouzlo adventu (2011)

Pojďte s námi do pravěku- lektorský program pro žáky MŠ, I. a II. stupně ZŠ, SŠ s pracovním listem (2012)

Pracovní listy k výstavě Pojďte s námi do pravěku (2012)

Podklady pro lektorský program Velikonoce v muzeu (2012)

Pracovní listy k výstavě Velikonoce v muzeu (2012)

Podklady pro lektorský program k expozici historické hasičské stříkačky (2012)

Pracovní listy k expozici historické hasičské stříkačky (2012)

Pracovní listy k výstavě Cyrilometodějská tradice na Valašsku (2012)

Podklady pro lektorský program k výstavě Historie krásenské synagogy (2012)

Pracovní listy k výstavě Historie krásenské synagogy (2012)

Podklady pro lektorský program Cyrilometodějská tradice na Valašsku

Podklady pro lektorský program Dobrý sluha, špatný pán

Podklady pro lektorský program Velikonoce v muzeu

Podklady pro lektorský program Když včelařil pradědeček

Lektorské programy
Pojďte s námi do pravěku (2012)

Akce pro veřejnost
Pohádkové adventní odpoledne (2011)

Zámecká velikonoční neděle (2012)

Zámecká adventní neděle

Hasičský den (2012)

Medové odpoledne

Den architektury

IV. propagační jízda historických hasičských vozidel

Meziříčská muzejní noc

Den Zlínského kraje

Den dětí

OSTŘANSKÁ, Ivana – ORLOVÁ, Bohdana – GERÁT, Rudolf. Vzpomínky zmizelé v čase. Historická paměť měst Valašské Meziříčí a Čadca na starých fotografiích. Valašské Meziříčí: 2014, ISBN 978-80-905845-0-1.

VALOUŠKOVÁ, Kamila – OSTŘANSKÁ, Ivana – KNÁPKOVÁ, Pavla. Moderní škola napříč třemi staletími. 140 let odborné dřevařské a stavební školy ve Valašském Meziříčí. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, 2014, ISBN 978-80-87614-27-3.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko. In: URBANOVÁ, Svatava – DOKOUPIL, Lumír – IVÁNEK, Jakub – KADLEC, Petr (eds). Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Valašské Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2014, ISBN 978-80-7464-499-3.

OSTŘANSKÁ, Ivana – ŽLEBEK, Antonín. Báječní muži na rychlých strojích. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/1, č. 30, str. 39–40.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Obdivovaný i zatracovaný valašský král... Alois Mikyška. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/1, č. 30, str. 47.

OSTŘANSKÁ, Ivana – VALOUŠKOVÁ, Kamila. Architekt Josef Místecký. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/2, č. 31, str. 38–42.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Moderní architektura Valašského Meziříčí podruhé. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2013/2, č. 31, str. 43–47.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Dřevařská škola jubilující aneb 140 let odborného školství na Valašsku. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/1, č. 32, str. 39–42.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Ze zákulisí kavárničky Antonína Duřpeka. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/2, č. 33, str. 26–28.

OSTŘANSKÁ, Ivana. Velká válka na Valašskomeziříčsku aneb co prozradí historické fotografie. In: Valašsko – vlastivědná revue. Roč.: 2014/2, č. 33, str. 10–11.

Martišková I., Historické včelí úly ze zahrádek i muzejních sbírek. In: Valašsko- vlastivědná revue 27, 2011/2, s. 10- 13.

Martišková I., Alfréd Radok a jeho odkaz Valašskému Meziříčí. In: Valašsko- vlastivědná revue 27, 2011/2, s. 31.

Martišková I., 140 let působení hasičských sborů ve Valašském Meziříčí. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 14–18.

Martišková I., Bystřička na starých pohlednicích z fotoarchivu Muzea regionu Valašsko. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 28–29.

Martišková I., Bystřička stoletá. In: Valašsko – vlastivědná revue 28, 2012/1, str. 30–31.

Martišková I., Moderní architektura Valašského Meziříčí. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 17–21.

Martišková I., Prvorepublikový stavitel Alois Sedlář.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 21–24.

Martišková I., Vysílá československý rozhlas a televize.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 32.

Martišková I., Hasičský den.In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 33.

Martišková I., Když včelařil pradědeček. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 34.

Martišková I., Opustil nás Radoslav Brzobohatý. In: Valašsko – vlastivědná revue 29, 2012/2, str. 46

Martišková I., Výroba tradičních skleněných vánočních ozdob – publikováno na www.muzeumvalassko.cz

Martišková I., Historické včelí úly. In Včelařství. Časopis Českého svazu včelařů, 6-8/2012, 12/2012.

Martišková I., O historii včelaření nejen na Valašsku. In Zvuk Zlínského kraje. Podzim/zima 2012.

Martišková I., Tref-A do černého: To nejlepší z Valmezu. In: Echo Valašska. Valašské noviny. XV. ročník, č. 3.

Martišková I., O historii včelaření nejen na Valašsku. In Zvuk Zlínského kraje. Podzim/zima 2012.

Obsah košíku