Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 40 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

přírodovědný
11. 3. 2024 – 27. 3. 2024 | Zámek a park v Lešné

Jarní poklady zámeckého parku

lidové velikonoční zvyky a tradice, jarní příroda, tematické tvoření

společenskovědní
11. 3. 2024 – 27. 3. 2024 | Zámek a park v Lešné

Velikonoce na zámku

lidové tradice a zvyky, význam a průběh Velikonoc

přírodovědný
3. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

letní slunovrat, lidové zvyky a tradice v předvečer sv. Jána, devatero kvítí, bájné bytosti Valašska, svatojánský poklad, herbář

společenskovědní
27. 11. 2023 – 12. 4. 2024 | Zámek Kinských

Svět středověkých her

archeologie, středověk, hry, trávení volného času, společenská interakce

společenskovědní
12. 3. 2024 – 28. 3. 2024 | Zámek Vsetín

Velikonoce na Valašsku

velikonoční zvyky a tradice v proměnách věků

společenskovědní
4. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Vsetín

Svatojánské čarování

svatojánské zvyky a tradice, oslavy letního slunovratu

společenskovědní
12. 3. 2024 – 28. 3. 2024 | Zámek Kinských

Valašské Velikonoce

Velikonoční zvyky a tradice na Valašsku, velikonoční symboly, techniky zdobení kraslic, tematické tvoření

společenskovědní
2. 5. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Sklářské řemeslo

sklárny, sklářské řemeslo, světlo, petrolejové lampy

přírodovědný
4. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek Kinských

Svatojánské čarování

letní slunovrat a svátek Jana Křtitele, magické rituály, bylinky, tematické tvoření

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Výtvarné umění regionu

gotika, renesance, baroko, secese, kubismus, funkcionalismus, malba, socha, architektura, gobelín

společenskovědní
celoroční | Zámek Kinských

Člověk v krajině

vývoj krajiny vlivem člověka, proměna lesa, pasekářství a sklářství

Obsah košíku