Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 45 výsledků
AKCE – každý 4. program za 1 Kč/žák

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných, společenskovědních i uměleckých oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

společenskovědní
27. 3. 2023 – 14. 4. 2023 | Zámek Vsetín

Velikonoce na Valašsku

Velikonoční zvyky a tradice v proměnách věků

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Jak se žilo na zámku

každodenní strasti a slasti různých společenských vrstev od středověku po současnost

společenskovědní
23. 5. 2023 – 29. 6. 2023 | Zámek Vsetín

Svatojánské čarování

Valašsko, pohádky, pověsti, lidové léčitelství, tradiční hospodaření, zvykosloví, magie

společenskovědní
celoroční | Zámek a park v Lešné

Ze staré školy

stará školní třída, dobové vyučovací pomůcky a metody, tresty

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život v parku

fauna a flora zámeckého parku pro II. stupeň ZŠ a SŠ

společenskovědní
1. 10. 2022 – 30. 6. 2023 | Zámek Vsetín

Jak se do lesa volá

lesy, stromy, dějiny lesnictví, řemesla, krajina

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Co se dříve jedlo a pilo

příprava tradičních pokrmů, pěstování plodin, ovoce a zeleniny, chov zvířat, bylinky, zemědělské a kuchyňské nástroje

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Planety Sluneční soustavy

Venkovní model Sluneční soustavy, Sluneční soustava a její součásti, pohyby planet a Slunce, sluneční hodiny

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

Obsah košíku