Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 58 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

společenskovědní
27. 11. 2023 – 15. 12. 2023 | Zámek a park v Lešné

Vánoce na zámku

vánoční zvyky šlechty, lidové tradice, štědrovečerní stůl a hostina, dárky, vánoční ozdoby, tematické tvoření

přírodovědný
3. 10. 2023 – 6. 10. 2023 | Zámek Vsetín

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté, program v rámci Výstavy živých hub

společenskovědní
4. 9. 2023 – 22. 10. 2023 | Zámek Kinských

Poklady

Témata: minulost kraje, regionální památky, archeologie, archeologické depoty, poklady, mince, mýty a pověsti

přírodovědný
11. 3. 2024 – 27. 3. 2024 | Zámek a park v Lešné

Jarní poklady zámeckého parku

lidové velikonoční zvyky a tradice, jarní příroda, tematické tvoření

přírodovědný
5. 9. 2023 – 2. 11. 2023 | Zámek Kinských

Příroda Beskyd

potravní řetězec, biotopy CHKO, biodiverzita, významné a typické druhy organismů, ochranářské postupy

společenskovědní
11. 3. 2024 – 27. 3. 2024 | Zámek a park v Lešné

Velikonoce na zámku

lidové tradice a zvyky, význam a průběh Velikonoc

společenskovědní
23. 1. 2024 – 16. 2. 2024 | Zámek Vsetín

Masopust na Valašsku

kořeny masopustních tradic, masky, masopust X půst

přírodovědný
3. 10. 2023 – 6. 10. 2023 | Zámek Kinských

Není houba jako houba

vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

přírodovědný
3. 6. 2024 – 28. 6. 2024 | Zámek a park v Lešné

Svatojánské čarování

letní slunovrat, lidové zvyky a tradice v předvečer sv. Jána, devatero kvítí, bájné bytosti Valašska, svatojánský poklad, herbář

Obsah košíku