Profil

portret

RNDr. Zdeněk Tyller

kurátor-zoolog

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání

2017      “RNDr.“ – obor Zoologie na Katedře zoologie, PřF Univerzity Palackého v Olomouci

2010      “Mgr.“ – obor Ochrana přírody na Katedře ekologie a životního prostředí, PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Pozice

Zoolog – kurátor

Praxe

Zaměstnání

2019–dosud       zoolog – kurátor, Muzeum regionu Valašsko

2017–2019          freelancer

2013–2017          vědecký pracovník a technik v biologii, Katedra zoologie, UP Olomouc

2012–2013          export a marketing manažer, Dominant-CZ

Členství v odborných organizacích

  • Česká společnost ornitologická (ČSO)
  • Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze
  • Česká společnost pro ekologii

Sbírky ve správě
sbírka zoologická (CES 8): vertebratologická sbírka (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), sbírka dermoplastických preparátů sběratele F. Hradila (první polovina 20. století); dokumentační sbírka obratlovců regionu Valašsko; sbírka drobných savců.

Specializace

Ekologie dutinově hnízdících ptáků

Hostitelsko-parazitická interakce mezi rodičem a potomkem u dutinového hostitele

Účast ve výzkumných projektech

LSD – liniové sčítání druhů ptáků (2019–dosud)                                                                                             

Mapování vybraných druhů ptáků ve Zlínském kraji (AOPK ČR, 2018–dosud)

Mapování výskytu velkých šelem v západních Karpatech (Hnutí Duha Olomouc, 2005–dosud)

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (2001–2003, 2014–2017)

Hostitelsko-parazitická interakce mezi rodičem a potomkem u dutinového hostitele (UP Olomouc 2013–2016)

Ptáci Pardubic (2003–2006)

 

50 LET CHKO BESKYDY

Přijďte si prohlédnout výstavu k 50. výročí založení CHKO Beskydy, která…

Preparátorské úlety

Přijďte si prohlédnout nevšední zvířecí preparáty, na nichž se zajímavě…

Festival ptactva Vsetín

Spojte příjemnou procházku s poznáním života ptáků žijících v centru Vsetína.…

Kanada a Aljaška

Vyrazte s cestovatelem Zdeňkem Tyllerem na dobrodružnou výpravu za indiánskými kmeny…

Noc kostelů v Lešné

Zámek Lešná zve na večerní procházky parkem a výstavu Barevný svět.

Netopýří noc

Povídání zoologa Zdeňka Tyllera o netopýrech, ukázky živých exemplářů a…

Nevítaní návštěvníci

Od pátku 18. 12. 2020 je z důvodu vládních protikoronavirových opatření uzavřen…

Festival ptactva Vsetín

Vyrazte s námi na procházku Panskou zahradou za ptáky žijícími v centru Vsetína.

Milování v přírodě

Zajímavá výstava, která poučnou i hravou formou přibližuje způsoby…

Netopýří noc

Nahlédněte s námi do života jediného druhu savců, který dokáže aktivně létat.…

Festival ptactva Lešná

Začátkem října pořádá Muzeum regionu Valašsko komentované procházky s názvem…

Festival ptactva Vsetín

Vydejte se s našim zoologem Zdeňkem Tyllerem na vycházku za ptáky žijícími v…

Netopýří noc 2022

Zajímavé povídání o netopýrech se zoologem Zdeňkem Tyllerem. V úterý 30. srpna…

Festival ptactva Vsetín

Vydejte se s našim zoologem Zdeňkem Tyllerem na procházku za ptáky žijícími v…

Netopýří noc

Poslední z trojice besed se zoologem Zdeňkem Tyllerem o životě netopýrů kolem nás…

Tyller Z. (2017) O dutinách a jejich nájemnících. Ptačí svět 1/2017: 18–19.

Tyller Z. (2019) Bučiny a dutiny. Valašsko – vlastivědná revue 42: 15–17.

Tyller Z., Kysučan M. & Grim T. (2018) Post-fledging behavior of the common cuckoo (Cuculus canorus) attended by the chaffinch (Fringilla coelebs): a comprehensive approach to study the least known stage of brood parasite-host coevolution. Wilson Journal of Ornithology 130(2): 536–542.

Grim T., Tyller Z. & Samaš P. (2017) Unusual diet of brood parasite nestlings and its fitness consequences. Auk 134(3): 732–750.

Paclík M. & Tyller Z. (2014) Trus jako indikátor obsazenosti budek nocujícími ptáky v zimě. Sylvia 50: 12–24.

Tyller Z., Paclík M., Remeš V. (2012) Winter night inspections of nest boxes affect their occupancy and reuse for roosting by cavity nesting birds. Acta Ornithologica 47: 79–85.

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R. (2011) Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests. Zprávy MOS 69: 4–17.

Tyller Z. (2009) Společné nocování sýkory koňadry (Parus major) a brhlíka lesního (Sitta europaea). Sylvia 45: 238–241.

Tyller Z. & Rejl J. (2001) Nález hrabošíka podzemního (Microtus subterraneus) v okrese Pardubice. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice 9: 171–172. 

Obsah košíku