Komentovaná vycházka pro veřejnost s pozorováním ptáků a ukázkou odchytu do nárazových sítí. V rámci výkladu se dozvíte zajímavosti o jejich biologii a ekologii, životních strategiích a významu pro člověka. Celorepubliková akce organizovaná Českou společností ornitologickou.

Sobota 4. 5. 2019 – Panská zahrada Vsetín Sraz účastníků v 8:00 hodin u vstupu do Panské zahrady. Společně projedeme parkem, pak podél řeky Bečvy a nakonec ke vsetínskému zámku. V případě deštivého počasí je připravena „mokrá varianta“ v zámku - vystoupání na věž s návštěvou přírodovědné expozice a přednáška o ptácích v místnosti s dataprojektorem.