Muzeum regionu Valašsko pro Vás na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí připravilo zajímavou výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

CO VÁS ČEKÁ

CHKO Beskydy je území, kde vzájemné působení člověka a přírody vytvořilo plochu nevšedního charakteru s významnými ekologickými, biologickými a kulturními hodnotami a hodnotami krajinného rázu. Pro ochranu a zachování daného území a s ním spojených ochranářských a jiných hodnot je rozhodující udržení vzájemného působení člověka a přírody. Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření. Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region. Výstava je určena širokému okruhu návštěvníků s důrazem na školní mládež a ty, kteří se aktivně pohybují v přírodě, hospodáří či jinak spravují své pozemky.

VSTUPNÉ

Plné 90 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), do 6 let zdarma.