Lektorské programy

Filtrovat
Filtrovat dle objektu

Filtrovat dle typu

Filtrovat dle škol

Nalezeno 31 výsledků

Naše edukační programy jsou tematicky propojeny s nabídkou jednotlivých objektů a zasahují do různých oborů lidského vědění. Učením utváříme u dětí vztah k místu, kde žijeme, při řemeslných aktivitách užíváme lokální zdroje, učíme v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Zábavnou a srozumitelnou formou se snažíme předávat vědomosti spojené s poutavými příběhy sbírkových předmětů i nevšedním prostředím historických objektů. Muzeum se tak stává příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Planety Sluneční soustavy

Venkovní model Sluneční soustavy, Sluneční soustava a její součásti, pohyby planet a Slunce, sluneční hodiny

přírodovědný
celoroční | Zámek a park v Lešné

Život stromů

životní cyklus, skupiny stromů a jednotlivé druhy, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v mořích

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení aj.

přírodovědný
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách atd.

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

V templářském sklepení

středověk, rytíři, křížové výpravy, život šlechty, strava

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pozorování Slunce

pozorování Slunce a slunečních skvrn, metody pozorování

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pozorování hvězdné oblohy

pozorování Měsíce, planet, vícenásobných hvězd, hvězdokup, mlhovin, galaxií a mimořádných astronomických úkazů

astronomický
celoroční | Hvězdárna Vsetín

Pohyby Země

základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Pod jménem Valachů

kolonizace, ovce, Valaši, dřevěnice, valašské povstání, krajina, strava, zbojnictví

společenskovědní
celoroční | Zámek Vsetín

Partyzánskou stezkou

protektorát, odboj, partyzáni, válka, život za okupace, Josef Sousedík

Obsah košíku