Témata: zvykoslovný rok od Velikonoc po masopust, obyčeje spojené s narozením, svatbou a úmrtím

Letem světem zvykoslovným rokem. Narození, svatba, smrt - tři nejdůležitější mezníky v životě člověka. Výroční a rodinné zvyky lidí na Valašsku v minulosti.