O muzeu

Vznik muzea

Muzeum regionu Valašsko vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce muzea – Musejní společnost ve Valašském Meziříčí byla založena již v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Zřizovatelem byl do roku 2003 Okresní úřad Vsetín a od roku 2003 Zlínský kraj. Od roku 2005 je součástí Muzea regionu Valašsko také Hvězdárna Vsetín, která vznikla v roce 1950.

Činnost a pobočky muzea

Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum víceoborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se jako nedílná pobočka muzea zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností.

Muzeum regionu Valašsko je od roku 2015 zařazeno na seznamu výzkumných organizací podle z. č. 130/2002.

 

Hlavní činnost

Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko
Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel)
Činnost hvězdárny
Popularizační a vzdělávací aktivity
Výzkum a další odborné činnosti

Doplňková činnost

Maloobchodní prodej zboží


Zřizovací listina MRV s dodatky č.1 až č.14

Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 991

Střednědobá koncepce sbírek Muzea regionu Valašsko, p.o. na léta 2021–2030

Povinně zvěřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah košíku