Témata: kolonizace, ovce, Valaši, dřevěnice, valašské povstání, krajina, strava, zbojnictví

Poznání Valašska a jeho zajímavé minulosti. Žáci se v rámci programu seznámí hravou formou s kolonizací Valašska, valašskými rebeliemi, zbojnictvím a životem obyčejných lidí v kraji.