Projektové dny

Nově nabízíme školám projektové dny, které lze hradit z výzev MŠMT Šablony III. Projektovým dnem v minimální délce 180 minut můžete smysluplně vyplnit jeden vyučovací den. V praxi doporučujeme časový harmonogram od 8:00 do 11:30 hodin. Projektový den lze zrealizovat i v odpoledních hodinách.

Projektové dny jsou rozděleny na tematické celky (roční období), pod kterými naleznete nabídku vybraných programů, které jsou pro aktuální roční období i probírané učivo ve školách nejvhodnější. Tematický celek „Léto“ je speciálně zaměřen na venkovní aktivity. Celkovou délku i obsah projektových dnů jsme vždy schopni přizpůsobit požadavkům pedagoga. Všechny nabízené programy vycházejí z požadavků RVP.

CENA

Zvýhodněná minimální částka při úhradě ze Šablon činí za až 4 realizované programy 151 Kč za účastníka pro ZŠ a 121 Kč pro MŠ. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Naše projektové dny jsou vedeny více lektory (tzv. odborníky z praxe) a díky tomu lze přijít i se 2–3 třídami zároveň.

POSTUP OBJEDNÁNÍ

1. Zvolte tematický celek (roční období) a objekt muzea, kam chcete na projektový den přïjet.
2. Ze zobrazené nabídky si vyberte 4 programy. Doporučujeme kombinovat přírodovědné a společenskovědní programy, aby byly pro vaše žáky co nejzajímavější.
3. Kontaktujte garanta projektových dní Mgr. Ivanu Spitzer Ostřanskou na e-mailu ostranska@muzeumvalassko.cz nebo na tel. čísle 776 202 254 a domluvte se na podrobnostech a uzavření smlouvy.

Obsah košíku