Témata: malířství, sochařství, architektura a užité umění v regionu, osobnosti a téma dle potřeb pedagoga

Víte, který z valašských umělců navrhl proslulé logo firmy Baťa? Jakému inspirativnímu místu se říkalo Barbizon? Kdo byl v meziválečném období jediným avantgardním umělcem ve Vsetíně ? To vše i více se můžete dozvědět na programu věnovaném malířství, sochařství, architektuře i designu v regionu. Téma se váže buďto k probíhající výtvarné výstavě nebo je jako tzv. program na míru uzpůsoben potřebám pedagoga. V případě zájmu ho doplňuje i výtvarná dílna.