Témata: základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář

Žáci se seznámí s hlavními pohyby planety Země ve vesmíru: s rotací Země okolo vlastní osy (střídáním dne a noci a pohybem těles po obloze) a oběhem Země kolem Slunce (roční období, rovnodennosti a slunovraty, přestupný den a rok). Doplněno o informace o sklonu zemské osy, kalendáři nebo fázích Měsíce.