Projects

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji
1. 1. 2018

Záruky pro mladé ve Zlínském kraji

 

Pracovní místo je (spolu)financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České…

Zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště
12. 11. 2018

Zámek Vsetín – repase oken…

 

Cílem této investiční akce je snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově, kde sídlí příspěvkové organizace…

Inovace v muzejní environmentální výchově
1. 1. 2017

Inovace v muzejní environmentální…

 

Projekt s názvem „Inovace v muzejní environmentální výchově“ je zaměřen na zkvalitnění a zvýšení atraktivity environmentálně zaměřené nabídky Muzea,…

Od pračlověka k archeologovi
1. 1. 2017

Od pračlověka k archeologovi

 

Projekt je dotován z programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017

Barevný svět
1. 1. 2015

Barevný svět

 

Projekt s názvem „Barevný svět“ prezentuje téma barev očima fyzika, archeologa, psychologa, ekologa i umělce a každý jednotlivý pohled dotváří část barevné…

Pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku
1. 1. 2015

Pořízení vybavení a výukových…

 

Projekt s názvem „Pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka a krajiny na Valašsku“ je zaměřen na zefektivnění výuky…

Obsah košíku