Projects

Zámek Vsetín –  stavební obnova a revitalizace – etapa III
21. 9. 2022

Zámek Vsetín – stavební obnova a…

 

Předmětem projektu je technické zhodnocení vnější fasády objektu, výstavba výtahu v atriu objektu, revitalizace vybraných dveří v objektu a revitalizace okapových…

Umění a řemeslo v regionu
1. 9. 2023

Umění a řemeslo v regionu

 

Projekt navazuje na výuku výtvarné výchovy gymnázia a studijní plán ateliérů design skla a užité malby na Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve VM

Pod značkou B. A. G. (odborná publikace s katalogem sbírkových předmětů)
1. 1. 2023

Pod značkou B. A. G. (odborná…

 

Cílem projektu je formou publikace s obrazovou přílohou zveřejnit informace zjištěné z výzkumu tématu a seznámit laickou i odbornou veřejnost s fenoménem B. A. G.

Není houba jako houba
1. 9. 2023

Není houba jako houba

 

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení sady didaktických pomůcek a replik sbírkových předmětů prezentovat mykologickou podsbírku

Od jara do zimy – multidisciplinární edukační programy Muzea regionu Valašsko
1. 1. 2023

Od jara do zimy –…

 

Cílem projektu je přes pořízení sady didaktických pomůcek prezentovat na konkrétních edukačních programech bohatství a pestrost muzeem spravovaných podsbírek

Po drahách hvězd
1. 4. 2022

Po drahách hvězd

 

Malý projekt „Po drahách hvězd“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, p.o. (Česká republika), jehož součástí je i hvězdárna, a…

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – etapa II.
10. 1. 2021

Rozvoj areálu kostela Nejsvětější…

 

Hřbitovní zahrada kostela sv. Trojice bude plně revitalizována, bude zbudována síť chodníčků a příjezdová cesta, kolem chodníčků budou osazeny lavičky, kamenné…

Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů
1. 8. 2021

Interaktivní naučná stezka Velký…

 

Malý projekt „Interaktivní naučná stezka Velký život malých živočichů“ je společným přeshraničním projektem Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace…

Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
1. 1. 2019

Zámek Kinských – vybudování…

 

Projekt řeší stávající, nevyhovující stav v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, a to z pohledu technického, bezpečnostního, funkčního i estetického.

Obsah košíku