Profil

portret

RNDr. Zdeněk Tyller

kurátor-zoolog

Kontakt

E-mail:

Telefon: 734 236 279

Vzdělání

2017      “RNDr.“ – obor Zoologie na Katedře zoologie, PřF Univerzity Palackého v Olomouci

2010      “Mgr.“ – obor Ochrana přírody na Katedře ekologie a životního prostředí, PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Pozice

Zoolog – kurátor

Praxe

Zaměstnání

2019–dosud       zoolog – kurátor, Muzeum regionu Valašsko

2017–2019          freelancer

2013–2017          vědecký pracovník a technik v biologii, Katedra zoologie, UP Olomouc

2012–2013          export a marketing manažer, Dominant-CZ

Členství v odborných organizacích

  • Česká společnost ornitologická (ČSO)
  • Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze
  • Česká společnost pro ekologii

Sbírky ve správě
sbírka zoologická (CES 8): vertebratologická sbírka (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci), sbírka dermoplastických preparátů sběratele F. Hradila (první polovina 20. století); dokumentační sbírka obratlovců regionu Valašsko; sbírka drobných savců.

Specializace

Ekologie dutinově hnízdících ptáků

Hostitelsko-parazitická interakce mezi rodičem a potomkem u dutinového hostitele

Účast ve výzkumných projektech

LSD – liniové sčítání druhů ptáků (2019–dosud)                                                                                             

Mapování vybraných druhů ptáků ve Zlínském kraji (AOPK ČR, 2018–dosud)

Mapování výskytu velkých šelem v západních Karpatech (Hnutí Duha Olomouc, 2005–dosud)

Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (2001–2003, 2014–2017)

Hostitelsko-parazitická interakce mezi rodičem a potomkem u dutinového hostitele (UP Olomouc 2013–2016)

Ptáci Pardubic (2003–2006)

 

Kanada a Aljaška

Vyrazte s cestovatelem Zdeňkem Tyllerem na dobrodružnou výpravu za indiánskými kmeny…

Noc kostelů v Lešné

Zámek Lešná zve na večerní procházky parkem a výstavu Barevný svět.

Netopýří noc

Povídání zoologa Zdeňka Tyllera o netopýrech, ukázky živých exemplářů a…

Nevítaní návštěvníci

Od pátku 18. 12. 2020 je z důvodu vládních protikoronavirových opatření uzavřen…

Festival ptactva Vsetín

Vyrazte s námi na procházku Panskou zahradou za ptáky žijícími v centru Vsetína.

Milování v přírodě

Zajímavá výstava, která poučnou i hravou formou přibližuje způsoby…

Netopýří noc

Nahlédněte s námi do života jediného druhu savců, který dokáže aktivně létat.…

Festival ptactva Lešná

Začátkem října pořádá Muzeum regionu Valašsko komentované procházky s názvem…

Festival ptactva Vsetín

Vydejte se s našim zoologem Zdeňkem Tyllerem na vycházku za ptáky žijícími v…

Netopýří noc 2022

Zajímavé povídání o netopýrech se zoologem Zdeňkem Tyllerem. V úterý 30. srpna…

Festival ptactva Vsetín

Vydejte se s našim zoologem Zdeňkem Tyllerem na procházku za ptáky žijícími v…

50 LET CHKO BESKYDY

Už jen do neděle 5. listopadu si můžete na zámku Kinských prohlédnout výstavu…

Preparátorské úlety

Přijďte si prohlédnout nevšední zvířecí preparáty, na nichž se zajímavě…

Netopýří noc

Poslední z trojice besed se zoologem Zdeňkem Tyllerem o životě netopýrů kolem nás…

Festival ptactva Vsetín

Spojte příjemnou procházku s poznáním života ptáků žijících v centru Vsetína.…

Ptačí hodinka

Přidejte se ke sčítání ptáků na krmítku. Ptačí hodinka je určená všem…

Tyller Z. (2017) O dutinách a jejich nájemnících. Ptačí svět 1/2017: 18–19.

Tyller Z. (2019) Bučiny a dutiny. Valašsko – vlastivědná revue 42: 15–17.

Tyller Z., Kysučan M. & Grim T. (2018) Post-fledging behavior of the common cuckoo (Cuculus canorus) attended by the chaffinch (Fringilla coelebs): a comprehensive approach to study the least known stage of brood parasite-host coevolution. Wilson Journal of Ornithology 130(2): 536–542.

Grim T., Tyller Z. & Samaš P. (2017) Unusual diet of brood parasite nestlings and its fitness consequences. Auk 134(3): 732–750.

Paclík M. & Tyller Z. (2014) Trus jako indikátor obsazenosti budek nocujícími ptáky v zimě. Sylvia 50: 12–24.

Tyller Z., Paclík M., Remeš V. (2012) Winter night inspections of nest boxes affect their occupancy and reuse for roosting by cavity nesting birds. Acta Ornithologica 47: 79–85.

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R. (2011) Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests. Zprávy MOS 69: 4–17.

Tyller Z. (2009) Společné nocování sýkory koňadry (Parus major) a brhlíka lesního (Sitta europaea). Sylvia 45: 238–241.

Tyller Z. & Rejl J. (2001) Nález hrabošíka podzemního (Microtus subterraneus) v okrese Pardubice. Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie, Pardubice 9: 171–172. 

Obsah košíku