Výstava Vás provede světem nepůvodních druhů naší fauny a flóry. Seznámíte se s invazními organismy, odkud se k nám dostaly a jaké jsou jejich životní strategie. Dozvíte se, proč jsou tak úspěšní v kolonizaci nových území a jaký je dopad jejich života v naší krajině. Ne každý invazní organismus je v zásadě škodlivý, některé se po čase “uklidní“ a začlení do našich podmínek, u některých už ani nepoznáme, že se jedná o nepůvodní druh. Jiné nám působí velké škody v přírodě a krajině, vytvářejí monokultury a vytlačují původní druhy jako například křídlatky, netýkavka žláznatá nebo bolševník velkolepý a zavlečené polní plevele. Některé stromy ke svému šíření používají i chemické látky vypouštěné přes kořeny do země tak, aby omezili růst ostatních, například trnovník akát. Invazní druhy živočichů jako jsou psík mývalovitý, mýval severní anebo norek americký přímo naše domácí druhy požírají včetně těch ohrožených i chráněných, a tak je potřeba je eliminovat a pokusit se zabránit jim v dalším šíření a reprodukci. Likvidace a eliminace invazních druhů nebezpečných pro naši přírodu je často nákladná a běh na dlouhou trať, přijďte se tedy seznámit s těmito nevítanými návštěvníky. I vy pak můžete pomoci v zastavení jejich šíření.