Contents of the issue

1
Ivana Spitzer Ostřanská
Úvodník  
2
Dalibor Malina
Poezie: Janazapa
3–4
Dušan Cendelín
Čím je pro mne Valašsko?
4
Radomír Dolanský
Čím je pro mne Valašsko?
5–11
Dušan Cendelín
Horský hřeben jako dopravní prostor historické cesty z Podřevnicka k Lyskému
průsmyku
12–14
Zdeněk Tyller
Jarní přílety, fenologie a podpora ptactva v hnízdní sezóně
14–16
Květa Zemanová
Bobr evropský – obdivovaný navrátilec nebo nevítaný soused?
17–18
Pavel Svozil
Rozhovor s Jiřím Haasem o historii Hvězdárny Vsetín
19–20
Ivana Spitzer Ostřanská
Člověk v krajině, krajina v člověku…
21–23
Michal Janiš
Lidé mezi pomníky, pomníky mezi lidmi
24
Michal Janiš
Vrátila granát
24
redakce VVR
Smuteční oznámení – PhDr. Lubomír F. Piperek
25
Eva Žárská
Odešel umělec a houslista Břetislav Novotný
26
Olga Tkadlecová – Josef Tkadlec
Vzpomínka na halenkovského rodáka – zvonaře Josefa Tkadlece
27–30
Petr Liďák
Eva Urbachová a dokumentace lidové kultury Valašska – Bibliografie
31–32
Milada Fohlerová
Bílá výšivka z Rožnovska ve sbírkách Muzea regionu Valašsko
33–35
Milada Fohlerová
Při fašankách v Horní Lidči si s koronavirem poradili s humorem
35–36
Věra Kovářů
Zdenka Jelínková a Valašsko
36
Hana Goláňová
Na besedě: Nářeční ukázky z obce Krhová
37
Milada Fohlerová
Z dovednosti našich předků: Holubičky z vajíček a papíru
38–40
Olga Méhešová
Dřevořezy Dušana Cendelína
40–42
Dalibor Malina
Sochař kráčí městem – K životnímu jubileu Miroslava Machaly
42–46
Kamila Valoušková
S Janem T. Strýčkem o umění tapiserie
46–47
Věra Geržová – Vlastimil Juřička
Z historie i současnosti vsetínského výrobního družstva Irisa
48–50
Ivana Spitzer Ostřanská
Jak šel čas se zámkem Kinských ve Valašském Meziříčí-Krásně
50–51
Radomír Dolanský
Divinum Wallachian Choir
51
Milada Fohlerová
Ohlédnutí: Výstava Perníčky
52–53
Jiřina Veselská
Z publikací: Valašsko, historie a kultura II. – Obživa
53–54
Petr Odehnal
Z publikací: Mírný severní už ohlodává dům
54–56
Samuel Španihel
Muzeum a škola: Archeologie Valašska IX. – Raný novověk
57–58
Petr Stolařík
Tábory organizace YMCA u Jablůnky
58–59
Jitka Skočková
Hravá vrtule
59–60
Bohdana Šimčíková
Příroda s prožitkem: Hromotřesk – Před nemocí i bleskem chraň se
netřeskem
obálka 2
Olga Méhešová
Navštivte: Galerie v jeskyních
obálka 3
Olga Méhešová
V ateliéru: Janazapa
obálka 4
Kamila Valoušková
Za tajemstvím depozitářů: Jan T. Strýček – Stavitel