Contents of the issue
 
1
Tomáš Vitásek
Úvodník  
2
Dalibor Malina
Poezie: Jan Kobzáň – Ze Zbojnického destamentu
3
Jan Matyáš
Čím je pro mne Valašsko?
3
Ondřej Volčík
Čím je pro mne Valašsko?
4–6
Pavel Lasztovicza
Pár poznámek k životu Františky Eleonory Podstatské z Prusinovic
6–9
Jan Matyáš
Klášter trinitářů a poutní místo v Zašové
9–12
Pavel Mašláň
Bohumil Peroutka – život muzejního pracovníka
13–14
Pavel Mašláň
Historickým objektivem:  Gruzie Bohumila Peroutky
15–17
Zdeněk Tyller
Bučiny a datlí dutiny
18–20
Martin Leskovjan
Videopozorování meteorů na vsetínské hvězdárně
20
Karel Pavelka
Vzpomínka na Vítězslava Přikryla
21–22
František Všetička
Pro lid jsem písně skládal a pěl – 85 let od skonu Josefa Kaluse
23–26
Petra Mandíková
Valašský vlastenec František Bayer – neúnavný organizátor moravského
společenského života
27–30
Ondřej Volčík
„Pěsničkoví profesoři“ Jan Nepomuk Polášek a Arnošt Kubeša
30–31
Miroslav Urubek
Folklorní momentky:  Folklor či folklorismus?
31–32
Daniel Drápala
Folklorista či folklorník? Aneb několik dalších glos ke světu tradiční
kultury i folklorního hnutí
32
Radek Bryol
Klapotáři v Babicích u Kelče
33–34
Jaroslav Kneisl
Muziganti, to sú chlapci: Primáš Petr Baklík
34–36
Milada Fohlerová
„Dudlačka“ v Lužné
36–37
Hana Goláňová
Na besedě: Povídání z Kelečska
37–38
Daniel Drápala
Ohlédnutí za Karlem Pavlištíkem
39–42
Kamila Valoušková
Ornamenty Františka Nožičky
42–43
Olga Méhešová
Jedinečná sbírka městyse Hustopeče nad Bečvou
44
Tomáš Mikulaštík
Poslední rozloučení s Milošem Šimurdou
45
Hana Jabůrková
„A už maluju v ráji...“
46–47
Miloš Šimurda
Pohádka se šťastným koncem
48
Karel Bogar
Z publikací: Monografie malíře Antonína Kroči
48–49
Jiřina Veselská
Z publikací: Upomínka z Rožnova
49–50
Ondřej Machálek
Z publikací: Pod Sedničzkau neboli Kopřivné
50–52
Milada Fohlerová
Ohlédnutí: Výstava kraslice a drátenictví
52–53
Pavel Mašláň
Pozvánky: Rozhovor s templářem
53–55
Olga Méhešová
Citlivým okem fotografa – sociální fotodokument Jaroslava Staňka
55–56
Radomír Dolanský
Nový videoklip skupiny STRAM
56–59
Samuel Španihel
Muzeum a škola: Archeologie Valašska VII. – Raný středověk
neboli doba hradištní
59–60
Bohdana Šimčíková
Příroda s prožitkem: Zemňáky a zelé, živobytí celé
obálka 2
Olga Méhešová
Navštivte: Lapidárium v Hustopečích nad Bečvou
obálka 3
Olga Méhešová
V ateliéru: Akademický architekt Libor Sošťák
obálka 4
Zuzana Dorociaková
Za tajemstvím depozitářů: Masopustní obrazy Karla Hofmana