FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 35
 
 
Contents of the issue
 
1
Ivana Ostřanská
Úvodník
2
Dalibor Malina
Poetické dílo Jany Baletkové
3
Romana Habartová
Čím je pro mne Valašsko?
3
Lenka Macečková
Čím je pro mne Valašsko?
4–7 
Tomáš Baletka
Retribuční procesy a Valašsko I.
8–9 
Ludmila Vráželová
Poslední dny 2. světové války na Pulčinách
9–12
David Kostka
Zbrojovka Vsetín po skončení druhé světové války a v poúnorovém období
13–14
Karel Pavelka
Zdivočelí domácí holubi ve městech – jejich biologie, početnost, možná rizika a prevence  
15–16
Ladislav Štěpánek
Planetka Emilbrezina
16
Kateřina Janíčková
Paleontolog Vladimír Kalabis
17–20
Lukáš Perutka
Z Valašského Meziříčí do La Platy – Jihoamerické putování Dr. Ferdinanda Hýži
20–22
Marie Mikulcová
Učitel Antonín Trampota – 100. výročí narození
23
Marie Hrňová
Můj bratr, lékař Petr Klement
24–25
Ivana Ostřanská
Valašské ořechy – Rozhovor s architektem Milanem Podzemným
26–27
Radek Bryol
Devadesát let Valašského muzea v přírodě
27–29
Petr Liďák
Zemanská svatba hrozenkovská na slavnostech Valašský rok 1925 v Rožnově pod Radhoštěm
30–32
Miroslav Válka
O muzejní práci a životním poslání – Rozhovor s etnografkou Marií Brandstettrovou u příležitosti jejího životního jubilea
32–33
Romana Habartová
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a oceněná Lenka Macečková
34
Marie Mikulcová
Člověk a dřevo – 100. výročí narození řezbáře Michala Žitníka
34–35
Hana Jabůrková
Odešel člověk širokého rozhledu – zemřel Ladislav Buzek
35–36
Jaroslav Kneisl
Odešli jasenečtí muzikanti Stanislav Tomanec a Břetislav Rokyta
37
Jarda Kneisl
Polepšené pěsničky Ludvíka Vaculíka
38
Jaroslav Kneisl
Rožnovské slavnosti 2015 – V dobrém zme sa zešli
39
Hana Goláňová
Nářeční ukázky z Nedašova – Zpracování lnu a konopí
40–42
Kamila Valoušková
Průmyslový design Ivana Jakeše
43–44
Olga Mehešová              
Malíř Ijla Hartinger a vsetínské muzeum
45
Milan Ošťádal
Fotograf Zdeněk Hartinger – nositel Ceny města Vsetína
46–47
Pavel Mašláň
Proměny vsetínského zámku
48–50
Olga Mehešová, Pavel Mašláň, Milada Fohlerová
Nová expozice ve vsetínském muzeu
50
Olga Mehešová
Odhalení pomníku Josefa Sousedíka
51
Dalibor Malina
K legendám Soláně
51–52
Lenka Denkocy
Navštivte Galerii Muzea sklářství v Karolince
52–53
Samuel Španihel
Ocelová křídla nad Valašskem
53–55
Jiří Langer
Z edice Rožnovských malých tisků
55
Jaroslava Ševčíková
Narcis jako symbol žluté židovské hvězdy
56
Jan Husák
Vzděláváme multimediálně, interaktivně a efektivně
57–59
Samuel Španihel
Putování po Valašsku na konci doby bronzové II.
60
Bohdana Šimčíková
Když se hory modrají haferami
obálka 2
Tomáš Vitásek
Vsetínský zámek po rekonstrukci
obálka 3
Olga Mehešová
František Segrado  
obálka 4
Milada Fohlerová
Úvodové plachty