FREE TO DOWNLOAD:   Valašsko No. 33

 

Contents of the issue
 
1
Lukáš Spitzer
Úvodník
2
Jakub Chrobák
Z básnické tvorby Miloše Požára
3–4
pracovníci MuRV
Čím je pro mne Valašsko?
5–8
Jiřina Fabiánová
Návrat do doby pozdní renesance nad Kosmografií českou
8–9 
Jiřina Fabiánová
Sbírka starých tisků a rukopisů ve valašskomeziříčském muzeu
10–11
Ivana Ostřanská
Velká válka na Valašskomeziříčsku aneb Co prozradí historické fotografie
12–14
Jana Tkáčiková
Muzeum zkoumá květenu na Vsetínsku
15–16
Pavel Svozil
Vizuální pozorování meteorů na vsetínské hvězdárně
16–17
Pavel Svozil
Odborná činnost na Hvězdárně Vsetín
18–20
Olga Mehešová, Karel Pavelka
Mezi zvířaty a lidmi aneb ze života muzejního zoologa – rozhovor s RNDr. Karlem Pavelkou
21–23
Josef Maliva
K poválečnému znovuzrození valašskomeziříčského muzea a k přebudování pobočky v Kelči
23–24
Olga Mehešová
K poselství RNDr. Bohumila Peroutky
24–25
Hana Jabůrková
S muzeem navždy svázáni
26–27
Ivana Ostřanská
Ze zákulisí kavárničky Antonína Duřpeka – S Květoslavou Duřpekovou nejen o tatínkovi
27
Ivana Ostřanská
Oblíbená i zatracovaná metoda „oral history“
28
Eva Urbachová
„Englička“ – šátek vsetínských měšťanek
28–29
Milada Fohlerová
K publikační činnosti etnografky Evy Urbachové
29–31
Milada Fohlerová
Ze života žen na valašském venkově
31
Jiřina Veselská
Ženy na valašském venkově
31–32
Radek Bryol
Miloš Kašlík (1894–1974)
33–34
Karel Pavlištík
Jubileum významné, byť nedožité – K nedožitému 100. výročí narození Ludvíka Kunze
34
Hana Goláňová
Nářeční ukázky ze Lhoty u Vsetína aneb Jak sa ďełajú brúsky…
35
Jaroslav Kneisl
Zámecké zpívání
36–37
Helena Galetková
Jasénka slaví "70"
38–40
Kamila Valoušková
Výtvarný vynálezce Karel Jelínek a jeho plastokaustika
40–41
Kamila Valoušková       
Nahlédnutí do práce muzejního historika umění
41
Tomáš Mikuláštík
Pozdní chodec Miloš Šimurda
42–46
Jiří Uhlíř
Výroba sportovních potřeb ve firmě Thonet
46
Olga Mehešová
Spolupráce se sběratelem
47
Ivana Ostřanská
Dvacetileté jubileum firmy ROBE
48–49
Lukáš Spitzer, Ivana Ostřanská
Naše přeshraniční spolupráce
49
Olga Mehešová
Vyhodnocení čtenářské soutěže
50–51
Aleš Drechsler
E. Čermáková: Pravěk Valašska
51–52
Petr Odehnal
P. Mašláň – L. Plevová: Sidonie
52–53
Dalibor Malina
Edice Soláň – příspěvek k portrétům Valašska a Kysuc
53–54
Dalibor Malina
Patnáct let Malířských cest kolem Soláně
54–55
Ivana Ostřanská
Valašské Vánoce voní dřevem
55
Ivana Ostřanská
Krása v dřevě ukrytá
56–57
57
58–59
60
Jitka Slezáková, Bohdana Orlová
Jitka Slezáková, Bohdana Orlová
Jaroslava Ševčíková, Pavel Mašláň
Bohdana Orlová
Muzejní edukace v praxi aneb Učení hrou
Jak se „vaří lektorák“
K odkazu J. Sousedíka – O muzejní edukaci, aneb když škola a muzeum jsou partneři
Jabúčko – malovaný dar podzimu
obálka 2
Jana Tkáčiková
Environmentální centrum Modrásek ve Valašském Meziříčí
obálka 3
Kamila Valoušková
MgA. Jitka Skočková
obálka 4
Kateřina Janíčková
Příběh beskydského Dactylodisca