FREE DOWNLOAD:    Valašsko No. 3
 
 
Contents of the issue
 
1
Hana Jabůrková
Vejdi a neuškoď!
2
 
Max Kurt: Adagio
3
Jaroslav Štika
Čím je pro mne Valašsko?
3
Miloslav Stibor
Čím je pro mne Valašsko?
3
Jiří Čunek
 Čím je pro mne Valašsko?
4–6
Olga Mehešová
Plastika 17. a 18. století na Meziříčsku, Rožnovsku a Vsetínsku (pokračování z č. 1/1999) [2. část]
7–12
Lubomír F. Piperek
O třech důkladně zapomenutých řemeslech – Kulturně historický obrázek z dějin cechů a řemesel na rožnovském panství (Ukázka z knihy o Rožnově, připravované autorem)
12–13
Petr Odehnal
O podivných věcech a zázracích božích, kteréž se dály při městě Holešově i okolo Holešova – Několik literárněhistorických poznámek ke Kronice holešovské
14–16
Hana Jabůrková
„Dávám, co mám,… ale od srdca a rád“ k 150. výročí narození Michala Urbánka
17–19
Zdeněk Fišer
Z bouřlivých dnů ve Vsetíně – k 100. výročí krvavých událostí roku 1899
20–22
Jiřina Fabiánová
Když se psal rok 1899…
23–24
Jiří Demel
125 let odborné dřevařské školy ve Valašském Meziříčí
25
Oldřich Zemek
Malířovy oči (Janu Kobzáňovi)
26
Karel Langer
Portrét umělce
27
Oldřich Šuleř
Můj pobratim Janek
28
 
Obrazová příloha – z tvorby Jana Kobzáně
29
Michal Plánka
Vzpomínka na Jana Kobzáně
30
Miloslav Stibor
350 let Nového Hrozenkova
31–32
Miloš Kulišťák
Co dal ostravský rozhlas našemu Valašsku
32
Irča Drápalová-Kulišťáková
 Vzpomínky na spolupráci Miloše Kulišťáka (1896–1970) z Rožnova pod Radhoštěm s rozhlasem v letech 1931–1970
32
F. K. Zeman
[Jak jsem objevil Valašsko pro rozhlas]
32–33
Hana Jabůrková, Karel Jakeš
Netradiční setkání s tradiční bednářskou výrobou aneb „Co se v mládí naučíš, ve čtvrté generaci jako když najdeš“
34–37
Karel Pavelka
Beskydské pralesy (pokračování z č. 1/1999) [2. část]
37
Lubomír Brabec
Řasník (řád Strepsiptera, řasnokřídlí)
38
Jiřina Fabiánová
Blahopřání vítězům soutěže „Lovy objektivem“
38
Karel Pavelka
Kees Plaisier na Valašsku
38
Zdeněk Hanáček
Poradna konzervátora
39
Dalibor Malina
Nabídka nových regionálních publikací
40
René Kočík
Bohumil Peroutka zpochybnil pozice těch, kteří mají moc
41
Ladislav Baletka
Na okraj článku Thonet kontra Kohn   
41
Jiří Uhlíř
Obrana ve věci Thonet kontra Kohn   
42–43
Břetislav Dadák
K budoucnosti přes minulost – O jednom báječném médiu
44
Miloš Šimurda
Malířovy příběhy: Dřevo na střechu, Satanáš, Proroctví
45
Hana Juračáková
Nošení Panenky Marie, Opožděný dopis
46
Hana Bartková
Nechtěný nekrolog – Celý její život byla jedna lidová píseň [Vzpomínka na Vilmu Volkovou]
47–49
Lubomír F. Piperek
O frgálu, niněře, muzeu a především o životě – Rozhovor s PhDr. Jaroslavem Štikou, Csc. 
49–50
Lubomír F. Piperek
Kytice pro paní Evu Urbachovou
50
Jana a Břetislav Rokytovi
Zpěvák Josef Laža
51
Zdeněk Kašpar
Rozjímání nad písní Pásli kozy Valaši
52
Hana Jabůrková  
P. T. podnikatelů
52
Ivo Trčka
Tož, zúčtujeme… [PF 2000]
obálka 2
Lubomír F. Piperek, Miroslav Langer
Pohřebeň, pohřebeň, staré baby na hřebeň…“
obálka 3
Hana Jabůrková
Akad. mal. Miroslav Adámek
obálka 4
Lubomír F. Piperek  
P. Maria a Sv. Josef s Ježíškem, dřevořezba Františka Janošce z roku 1990