FREE TO DOWNLOAD:     Valašsko No. 27

 

Contents of the issue

1
Hana Jabůrková
Úvodník
2
Petr Odehnal
Jaroslav Kovanda: A Jan Švábík vypráví že
2
Rebeka Bartůňková
Čím je pro mne Valašsko?
2–3 
František Dobeš
Čím je pro mne Valašsko?
3
Marcela Vajceová-Hofmanová
Čím je pro mne Valašsko?
4–5 
Tomáš Borovský
Počátky vizovického kláštera a otázka datace listiny Smila ze Střílek
5–7
Zdeněk Schenk, Jan Mikulík
Vizovice ve světle nových archeologickýc výzkumů
8–9
Michal Gelnar
Poznámka k vývoji typologie skleněné mucholapky
10–13
Ivana Martišková
Historické včelí úly ze zahrádek i muzejních sbírek
13–17
Lukáš Spitzer, Jana Tkáčiková
Biologické invaze a expanze: strach z neznáma?
18–23
Pavla Knápková
Gobelíny a koberce Rudolfa Schlattauera jako doplněk secesních interiérů 1898–1915
24–25
Olga Mehešová
Esej o člověku – dokumentární fotografie Roberta Goláně
26
Olga Mehéšová
Biodiverzita
26–27
Olga Mehéšová
Skleněná sezóna ve vsetínském muzeu
28–30
Hana Jabůrková
Zapomenuté Valašsko ve fotoarchivu Muzea regionu Valašsko
31
Ivana Martišková
Alfréd Radok a jeho odkaz Valašskému Meziříčí
32
Petr Odehnal
Rodokmen Valašské Polanky
32–33
Václav Popelka
Trubiska – lovecký zámeček v Pozděchově
33–34
Hana Jabůrková
Nejen babí léto zve do nového arboreta na Vsetínsku
34–35
Pavel Mašláň
Novodobé strážní ohně na moravsko-slovenském pomezí
35
Michal Janiš
Kostelní gatě
36
Karel Pavlištík
 Libuše Sušilová: Klobucký rok. Starobylé zvyky a obyčeje celého roku ve Valašských Klobúcích
36
Karel Pavlištík
Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka č. 1/2009, roč. X
37
Karel Pavlištík
Knížka pod vánoční stromek
37
Petr Dostálek
Jazykový doplněk k článku „Léčení střelným prachem“ a poznámce J. Vetchého
37–38
Martin Lukáš    
O Mojmíru Trávníčkovi
38
redakce
K životnímu jubileu valašského muzikanta Stanislava Tomance
38–39
Břetislav Rokyta
Dopis pro Stanislava Tomance
39–40
Marie Mikulcová
Marcela Vajceová-Hofmanová, akademická sochařka, keramička
40–41
Marie Mikulcová, Soňa Kollandová
Karlovské muzeum oslavilo 40 let své činnosti
41
Josef Divín
Deset let valašskomeziříčské školní ateliérové huti UNESCO
42–43
Hana Jabůrková
Neodbytné umělecké puzení PhDr. Aleny Podzemné – rozhovor s jubilující historičkou umění, pedagožkou a výtvarnicí
44
Hana Jabůrková, Silvestr Kazmíř
Život manželský v lidové slovesnosti na Valašsku
obálka 2
Milada Fohlerová
Orsácká svatba v Novém Hrozenkově
obálka 3
Jitka Skočková
Mgr. Jaroslav Koléšek
obálka 4
Olga Mehěšová
Intarzovaný sekretář z Lešné